AMAÇ
Tekstil sektöründe boyahanelerden atılan sıcak suların ısısını geri kazanarak ve ayrıca
buhara kazanlarından atılan baca gazlarını değerlendirerek, buhar kazanları ve
hidroforları(pompaları) verimli çalıştırarak; endüstriyel firmalara ve ülke ekonomisine fayda
sağlayıp, çevrenin kirliliğinin giderilmesini katkı koyup ekolojik dengenin bozulmasına engel
olmak.
PROJENİN BÖLÜMLERİ :
1. Tekstil fabrikalarında boyahanelerde prosesten atılan sıcak kirli suların ısısının geri
kazanılması.
2. Buhar kazanların baca gazından atılan emisyonlarının azaltılması ve baca gazı
ısısının geri kazanılması,
3. Bu kazanın verimli çalışması sağlanarak yakıttan sağlamak ve emisyonun
azaltılması.
PROJENİN ÇEVRENİN KORUNMASINA KATKILARI:
1. Sıcak atıkların doğaya atılmasına engel olarak ekolojik dengenin bozulmasını
azaltmak.
2. Drenaja veya arıtma tesisine atılan suyun Ph dengesinin yapılması tarafından
sağlanarak, ekolojik dengenin bozulmasını azaltmak.
3. Arıtma tesisinin sıcaklığı 35 ºC’ nin altına düşürülerek verimli bir arıtmanın
yapılmasına katkı koymak.
4. Yakıt yakılarak doğaya atılın emisyonların azaltılmasını sağlamak.
PROJENİN DOĞAL KAYNAKLARIN RASYONEL KULLANIMINA KATKILARI:
1. Yer altı petrol ve diğer katı ve sıvı yakıtların az kullanımını sağlamak.
PROJENİN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI:
1. Yurt dışına döviz çıkışını azaltarak , ekonominin yurt dışı yükünü azaltmak.
2. Üretici maliyetlerinin düşürülerek yurt dışı rekabet şanslarını artırıp, uluslar arası
ticaretteki paylarını artırıp, ülkemize giren dövizin artması.

TAMAMINI OKU