Kimmuh.com

Kimya Mühendisliği

2009,Şubat ayına ait yazılar

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı : 22 Ekim 1976 – 15742 BÖLÜM I Kapsam ve Tanımlar KAPSAM Madde 1.01- Tehlikeli maddelerin karayolları üzerinde taşınması, yüklenmesi, boşaltılması bu yönetmelik hükümlerine tabidir. TANIMLAR Madde 1.02- TAŞIMA ÜNİTESİ: Bütün motorlu araçlar ile bu araçlarla birlikte bulunan römork veya yarı römorkun […]

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK için yorumlar kapalı

Başlıca Plastik Türleri

ABS Akrilonitril-bütadien-stiren kopolimeri AMMA Akrilonitril-metil metakrilat kopolimeri ANM Akrilik ester-akrilonitril kopolimeri BR Polibütadien BT Poli(1-büten) CA Selüloz asetat CAB Selüloz asetobütirat CF Kresol-formaldehit reçinesi CHR Poliepiklorhidrin CL Poli(vinil klorür) lif CPVC Klorlanmış poli(vinil klorür) CR Polikloropren EEA Etilen-etil akrilat kopolimeri EP Epoksit reçinesi EPDM Etilen-propilen-dien elastomeri EVA Etilen-vinil asetat kopolimeri FE Flor içeren elastomer GEP […]

Başlıca Plastik Türleri için yorumlar kapalı

Yüksek KOI İçerikli Tekstil Atıksularının Kimyasal Çökeltim ve Adsorpsiyon Yöntemleriyle Arıtılabilirliği

Bu çalıþmada, 41,120 mg/L KOİ içeren ve biyolojik ayrışabilirliği oldukça düşük olan tekstil atık suyu kimyasal çökeltim ve adsorpsiyon yöntemleriyle arıtılmış ve bu proseslere bğlı olarak KOİ giderme verimleri belirlenmiştir. Alüm (1250 mg/L), alüm (8000 mg/L)+non-iyonik PE (4 mg/L) ve PAC (2500 mg/L) ile yapılan kimyasal çökeltim sonunda sırasıyla; %54, %56 ve %60 KOİ giderme […]

Yüksek KOI İçerikli Tekstil Atıksularının Kimyasal Çökeltim ve Adsorpsiyon Yöntemleriyle Arıtılabilirliği için yorumlar kapalı

ULTRASES KULLANARAK REAKTİF TEKSTİL BOYAR MADDESİNİN RENK VE KOİ GİDERİMİNİN MODELLENMESİ VE OPTİMİZASYONU

Endüstriyel kaynaklı boyar madde içeren atıksuların arıtımı zordur ve ileri arıtma tekniği gerektirir. Adsorpsiyonun bu tür atıksuların arıtımnda en yaygın ve en etkili bir yöntem olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bu çalışmada toz aktif karbon ve ultrases birlikte kullanılarak rifacion yellow HE4R boyar maddesi ihtiva eden sentetik olarak hazırlanmış atıksudan en iyi renk ve KOİ giderimi için […]

ULTRASES KULLANARAK REAKTİF TEKSTİL BOYAR MADDESİNİN RENK VE KOİ GİDERİMİNİN MODELLENMESİ VE OPTİMİZASYONU için yorumlar kapalı

Atıksulardan Tekstil Boyar Maddelerinin Adsorpsiyonlu Biyolojik Arıtım ile Giderimi

Bu çalışmada, tekstil boyar maddelerinin bir aktif çamur ¨unitesinde adsorpsiyonlu biyolojik arıtım ile giderimi incelenmiştir. Adsorban secimi amacıyla toz (PAC) ve granurler (GAC) aktif karbonun yanı sıra zeolit, odun kulu ve odun talası gibi ucuz adsorbanlar kullanılarak renk giderim kapasiteleri saptanmıstır. Uygun organizma kulturu secimi icin bazı evsel ve endustriyel (_Izmir Pak-Maya, _Izmir DYO Boya […]

Atıksulardan Tekstil Boyar Maddelerinin Adsorpsiyonlu Biyolojik Arıtım ile Giderimi için yorumlar kapalı

Kağıt Sanayisinde Kullanılan Kimyasal Katkı Maddeleri

18.Yüzyıl sonuna kadar doğal kaynaklardan elde edilen kimyasal katkı maddeleri kağıt mukavemetini, yazma ve baskı özelliklerini, kağıt beyazlığını arttırmak için ve kağıda renk vermek için kullanılmıştır.Kağıt makinasının icat edilmesi ile birlikte kimyasallar, endüstriyel kağıt üretimine katkıda bulunmaya başladılar. Beyazlatma kimyasalları kullanılmaya başlandıktan sonra ancak odun hamurunun tam anlamıyla potansiyeli kullanılmaya başlanmıştır. Kimyasal katkı maddeleri, kağıt […]

Kağıt Sanayisinde Kullanılan Kimyasal Katkı Maddeleri için yorumlar kapalı

Polymer Structure

Although the fundamental property of bulk polymers is the degree of polymerization, the physical structure of the chain is also an important factor that determines the macroscopic properties. The terms configuration and conformation are used to describe the geometric structure of a polymer and are often confused. Configuration refers to the order that is determined […]

Polymer Structure için yorumlar kapalı

Industrial Solvents Handbook, Fifth Edition

Publisher:   Noyes Publications Number Of Pages:   963 Publication Date:   1998-06-01 Sales Rank:   1283176 ISBN / ASIN:   0815514131 EAN:   9780815514138 Binding:   Hardcover Manufacturer:   Noyes Publications Studio:   Noyes Publications Average Rating: Total Reviews:

Industrial Solvents Handbook, Fifth Edition için yorumlar kapalı

Supramolecular Structure and Function 8 (Bioengineering, Mechanics, and Materials: Principles and Applications in Sport)

Publisher:  Springer Number Of Pages:  302 Publication Date:  2004-08-10 Sales Rank:  4678168 ISBN / ASIN:  030648661X EAN:  9780306486616 Binding:  Hardcover Manufacturer:  Springer Studio:  Springer Average Rating: Total Reviews:

Supramolecular Structure and Function 8 (Bioengineering, Mechanics, and Materials: Principles and Applications in Sport) için yorumlar kapalı

Structured Catalysts and Reactors, Second Edition (Chemical Industries)

Publisher: CRC Number Of Pages: 856 Publication Date: 2005-11-02 Sales Rank: 1488061 ISBN / ASIN: 0824723430 EAN: 9780824723439 Binding: Hardcover Manufacturer: CRC Studio: CRC Average Rating: Total Reviews:

Structured Catalysts and Reactors, Second Edition (Chemical Industries) için yorumlar kapalı