Kimyasal Etmenler 1. Kimyasal Etmenleri Tanıma Endüstriyel hijyen çalışmalarında ilk ve temel adım çalışma ortamındaki tehlikelerin tanınmasıdır. “Tanıma” genellikle hazırlık aşamasında (veya deneme üretimi sırasında gözden geçirme şeklinde) olmalıdır. Böylece hangi tehlikelerin değerlendirileceğine ait önceden karar alabilme olanağı doğar. Bazı tehlikelerin saptanması (tanınması) kolay iken – örneğin, bir ortamda konuşmanın işitilmesinde güçlük çekiliyorsa o yerde […]