ISIL KONFOR PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU Ömer KAYNAKLI,  Recep YAMANKARADENİZ * Bir ortamın ısıl konfor şartları, genel olarak ortam sıcaklığı, nemi, hava hızı, ortalama ışınım sıcaklığı, aktivite ve giysi olmak üzere toplam altı parametreyle belirlenmektedir. Bu çalışmada, ısıl konforun sağlanması için söz konusu parametrelerin optimum değerleri araştırılmıştır. Vücut ile çevre arasında kurulan ısı dengesi, ısıl konforun sağlanması […]