EKON 204 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ DERS NOTLARI Nakit akışları ve fiyat indirme Özel nakit akışları Vergiler ve amortisman Enflasyonun etkileri Karar kriterleri Karar süreçleri Duyarlılık ve başabaş analizi Matris karar modelleri Karar almada beklenen değer Fayda teorisi Temel ekonomik kavramlar Proje kavramı ve proje aşamaları Proje yönetimi – Proje örgütü – Piyasa araştırması ve piyasa tahmin […]