ÖZET Bu çalışmada; bilyalı, çubuklu ve otojen değirmenlerde öğütülmüş kalsit tanelerinin şekil özellikleri taramalı elektron mikroskobu kullanılarak araştırılmış ve iki boyutlu olarak tane izdüşümlerinin ana eksenleri ölçülerek uzama ve yuvarlaklık gibi şekil tanımlayıcılarıyla ifade edilmiştir. Yüzey pürüzlülüğü değerleri iki farklı ölçüm tekniği ile tayin edilmiştir. Tanelerin Branauer-Emmet-Teller yüzey alanına dayanan ilk ölçüm hesaplanmış yüzey pürüzlülüğü, […]