1- Petrol, su ve jeotermal sondajlarda (çimentolama işlemini kolaylaştırıcı katkı maddesi olarak) 2- Gemi diplerini kaplama ve yalıtımında (kalafat macunları) 3- Petrol artıklarından veya diğer yağlı atıklarından kaynaklanan su kirliliğini gidermede (Bilhassa denizlerdeki) 4- Baraj göllerinde, kentlerde, açık su rezervuarlarda buharlaşmayla su kaybını önleyici olarak 5- Ambalajlamada dolgu malzemesi olarak 6- Plastik köpük ve plakalara […]