Kimmuh.com

Kimya Mühendisliği

2010,Ekim ayına ait yazılar

Endüstriyel Temiz Üretim Kılavuzları

Süt Ürünleri İşleme Tesislerinde Temiz Üretim Olanakları (Cleaner Production Assessment in Dairy Processingö UNEP) -İngilizce- İNDİR Deniz Ürünleri İşleme Tesislerinde Temiz Üretim Olanakları (Cleaner Production Assessment in Fish Processingö UNEP) -İngilizce- İNDİR Et Ürünleri İşleme Tesislerinde Temiz Üretim Olanakları (Cleaner Production Assessment in Meat Processingö UNEP) -İngilizce- İNDİR Et Ürünleri İşleme Tesisleri İçin Eko-verimlilik Kılavuzu […]

Endüstriyel Temiz Üretim Kılavuzları için yorumlar kapalı

Kirlilik Önleme ve Sanayiden Bir Başarı Öyküsü

1970’lerde ağırlaşan çevresel sorunların etkisiyle insanoğlu “temiz hava, temiz su ve temiz toprak” olarak kısaca özetleyebileceğimiz çevresel koşulların önemini kavradı. Bu koşulların bozulmasını önlemek için geliştirilen ilk yaklaşım, kirleticilerin ortaya çıktıktan sonra arıtılarak bertaraf edilmesiydi. Bu yaklaşımın genel adı ise “kirlilik kontrolü”dür. Kirlilik kontrolü, “boru sonu”na gelen kirleticinin çevre teknolojisinin yardımıyla çevreye zarar vermeyecek oranlara […]

Kirlilik Önleme ve Sanayiden Bir Başarı Öyküsü için yorumlar kapalı

Elektrokaplama Endüstrisinde Kirlilik Önleme Uygulamaları

Kirlilik Önleme (KÖ) ve Temiz Üretim (TÜ) endüstrilerin çevre kirliliklerini önleme veya azaltma yolunda etkili yöntemler olup, birbiri ile örtüşen ve destekleyen etkinliklerdir. Her iki yöntemin en önemli ortak noktası, kirliliği oluştuktan sonra sonra (end-of-pipe) değil, oluşmadan önlemeye/azaltmaya yönelik olmalarıdır. KÖ, endüstriyel kuruluşun varolan prosesinde büyük değişiklikler yapmaksızın, proses akım şemasını detaylı bir incelemeye alır […]

Elektrokaplama Endüstrisinde Kirlilik Önleme Uygulamaları için yorumlar kapalı

Endüstride Temiz Üretim (TÜ) Uygulamaları

Temiz üretim (TÜ) kavramı ve TÜ’nün endüstriyel çever kirliliği azaltılması / önlenmesindeki önemi daha önceki yazılarda (Endüstri&Otomasyon, Ekim’99 ve Kasım’99) açıklanmıştı. Bu yazımızda TÜ kavramının endüstriyel uygulamalarda sağlayacağı somut faydalara örnek olması açısından ABD’de gerçekleştirilmiş iki TÜ çalışmasına yer verdik. Bunlardan birincisi bir elektrokaplama fabrikasındaki atıksu kullanımını azaltmaya yönelik olarak gerçekleştirilen üretim sürecindeki değişiklikleri kapsamaktadır. […]

Endüstride Temiz Üretim (TÜ) Uygulamaları için yorumlar kapalı

TEMİZ ÜRETİM (KİRLİLİK ÖNLEME) YAKLAŞIMLARINA GENEL BİR BAKIŞ Gündelik yaşamımızda kullandığımız çeşitli ürün ve hizmetlerin ardında daha az artık ve atıklar bırakarak üretilmesi uzun bir süredir ara sıra gündeme gelse de, ilgili kurum, kuruluş ve bireylerin önemli bir bölümü tarafından pek ciddiye alındığı söylenemez. Özellikle çevresel sorunların bir kriz boyutuna ulaşmadığı ve çeşitli insani etkinlikler […]

için yorumlar kapalı

Termodinamik çevrimler

Termodinamik çevrimler Termodinamik çevrimler bir veya daha çok hal değişimi gerçekleştiren, iş veya enerji üreterek veya enerjiyi transfer ederek ilk haline dönen bir çalışma akışkanı içeren çevrimlerdir. Carnot çevrimi Carnot çevrimi, Sadi Carnot tarafından 1820’lerde ortaya konmuş özel bir termodinamik çevrimdir ve Emile Clapeyron tarafından 1830 ve 1840’lı yıllarda geliştirilmiştir. Her termodinamik sistem özel bir […]

Termodinamik çevrimler için yorumlar kapalı

AKIM ŞEMALARI

1. Giriş 2. Akım Şemalarının Gösterilişi. 2.1 Blok diagramlar 2.2 Resim şeklinde gösterilen akım şemaları 2.3 Akış hızlarının gösterilişi 2.4 Akım şeması üzerinde yer alan diğer veriler 2.5 Yerleşim planı (Layout) 2.6 Verilerin kesinliği ve doğruluğu 2.7 Hesaplamalarda kullanılan temeller 2.8 Kesikli prosesler 2.9 Yardımcı üniteler 2.10 Ekipmanlara kod ve ad verilmesi Örnek akım şemaları. […]

AKIM ŞEMALARI için yorumlar kapalı

Kompleks olarak bağlı metal içeren atıksuların elektrokoagülasyon prosesi ile arıtımı

Günümüzde ağır metal içeren atıksuların arıtılması gerek bu tip akımların çok çeşitli kaynaklarının olması gerekse kirlenmede taşıdıkları önem nedeniyle dikkatle değerlendirilmesi gereken bir nokta olarak gündeme gelmektedir. Kompleks olarak bağlı metal içeren atıksular, bünyelerinde organik kompleks yapıcıların (organik ligandların) bulunduğu atıksulardır. Henüz bu atıksularının arıtımı için uygun bir arıtma teknolojisi tanımlanmamıştır. Bu çalışmada elektrokoagülasyon prosesinin, […]

Kompleks olarak bağlı metal içeren atıksuların elektrokoagülasyon prosesi ile arıtımı için yorumlar kapalı

MANYEZİT CEVHERİNİN YAĞ AGLOMERASYONU İLE ZENGINLEŞTİRİLMESİNDE BAZJ PROSES DEĞİŞKENLERİNİN AGLOMERAT BOYUTU VE PROSES VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

ÖZET: Bu çalışmada, manyezit cevherinin yağ aglomerasyonu ile zengınleştirilmesinde bazı proses değişkenlerinin aglomerat boyutu ve proses verimi üzerine etkisinin deneysel sonuçlan sunulmuştur. Süspansiyon sıcaklığı, oleik asit miktan, gazyağı miktan, pH ve aglomerasyon süresi proses değişkenleri olarak incelenmiştir. Süspansiyon sıcaklığı, oleik asit miktan, gazyağı miktan ve aglomerasyon süresi arttıkça, aglomerat boyutunun da arttığı saptanmıştır Ancak, pH […]

MANYEZİT CEVHERİNİN YAĞ AGLOMERASYONU İLE ZENGINLEŞTİRİLMESİNDE BAZJ PROSES DEĞİŞKENLERİNİN AGLOMERAT BOYUTU VE PROSES VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ için yorumlar kapalı