Bu çalıþmada, 41,120 mg/L KOİ içeren ve biyolojik ayrışabilirliği oldukça düşük olan tekstil atık suyu kimyasal çökeltim ve adsorpsiyon yöntemleriyle arıtılmış ve bu proseslere bğlı olarak KOİ giderme verimleri belirlenmiştir. Alüm (1250 mg/L), alüm (8000 mg/L)+non-iyonik PE (4 mg/L) ve PAC (2500 mg/L) ile yapılan kimyasal çökeltim sonunda sırasıyla; %54, %56 ve %60 KOİ giderme […]