PRİNANIN BİR YAKIT OLARAK KULLANIMI VE ELDESİ Esra KURTULUŞ – Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi esrakurtulus@hotmail.com Hüseyin GÜNERHAN – Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Bornova İzmir ÖZET Bu çalışmada, zeytinyağı fabrikalarının bir atığı olan prinanın yakıt olarak kullanılmasının faydaları ve diğer yakıtlarla olan karşılaştırılması, prinanın elde […]