Abstract: The continuous of from by
Saccharomyces cerevisiae in a packed-bed bioreactor was investigated. The temperature was
maintained at 30¡C and the dilution rate was 0.22 h-1. Maximum ethanol (4.62%), theoretical yield
(82.9%) and volumetric productivity (10.16 gl-1h-1) were obtained from the beet molasses medium
containing 10.90% total sugar with 2.0-2.4 mm diameter beads prepared from 2% (w/v) sodium
alginate solution. At higher substrate concentrations, substrate was recirculated through the packedbed
bioreactor to increase yields and to decrease residual sugar content. The bioreactor system was
operated at a constant dilution rate of 0.22 h-1 for 25 days without loss of original fermentation
capacity. Compared to packed-bed bioreactor, lower ethanol concentration (3.94%), theoretical yield
(70.7%) and productivity (8.67 gl-1h-1 ) were obtained in the continuous stirred bioreactor.
Key Words: ethanol, beet molasses, calcium alginate, immobilization, packed-bed bioreactor

Biyoreaktörde Ca-Aljinatta Tutuklanmiş Hücreleri
ile Melasından Üretimi

օzet: Bu çalışmada dolgulu yatak biyoreaktör kullanılarak Ca-aljinatta tutuklanmış Saccharomyces
cerevisiae hücreleri ile pancar melasından sürekli yöntemde etil alkol üretimi araştırılmıştır. Çalışma
sıcaklığının 30¡C, kullanılan seyreltme hızının 0.22 h-1 olduğu çalışmada en yüksek etil alkol (4.62%),
teorik verim (82.9%) ve hacimsel verimlilik (10.16 gl-1h-1) deÛerleri %10.90 başlangıç şeker
konsantrasyonu içeren ortamda, %2 Na-aljinattan üretilen, 2.0-2.4 mm çapındaki boncuklarla elde
edilmißtir. Daha yüksek substrat konsantrasyonlarında verim değerlerini artırmak ve ortamda
kullanılmadan kalan şeker miktarını azaltmak için substrat biyoreaktörden tekrar sirküle edilmiştir.
Biyoreaktör 0.22 h-1 seyreltme hızında fermentasyon kapasitesinde önemli değişiklik olmadan sürekli
sistemde 25 gün boyunca çalıştırılmıştır. Sürekli karıştırmalı tank tipi biyoreaktörde yapılan denemede
ise dolgulu yatak biyoreaktöre göre daha düşük etil alkol konsantrasyonu (3.94%), teorik verim
(70.7%) ve verimlilik (8.67 gl-1h-1 ) değerleri elde edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: etil alkol, , , immobilizasyon, dolgulu yatak
biyoreaktör

Makaleyi Okumak İçin Tıklayın