ÖZET
Bu çalışmada sistemleri ve ısı pompası sistemi ile ilgili bilgiler verilecektir. Ayrıca bu sistemlerle ilgili uygulamalardan örnekler verilecektir.
GİRİŞ
II. Uluslararası Yapı Teknolojisi Bilimi ve Yapıda Tesisat Sempozyumu’nda sudan suya ısı pompası uygulaması ile ilgili bir bildiri sunmuştuk. Bu bildiri Antalya’da uygulamış olduğumuz iki otelden birisine ait idi. Enerjinin çok pahalı ve tasarrufun önemli olması nedeni ile bu konudaki çalışmalara örnek olması açısından tekrar gündeme getiriyoruz. Bu bildiride ısı geri kazanım sistemleri hakkında genel bilgiler verip, ısı geri kazanım ve sudan suya ısı pompası sistemleri ile ilgili diğer oteldeki uygulamayı ve kazançları özetleyeceğiz.
1. ISI GERİ KAZANIM
1.1. Sudan suya ısı geri kazanım sistemi
En eski ve yıllardır kullanılan metotdur. Genellikle atık sıcak kaynaktan soğuk kaynağa ısı aktarılır ve çeşitli ısı değiştirgeçleri kullanılır. Son yıllarda borulu (serpantinli) ve gömlekli ısı değiştirgeçlerinin yerini daha verimli olan “plaka tipi ısı eşanjörleri” almıştır. Sudan suya ısı geri kazanım ile ilgili daha detaylı açıklama ve örneği ilerideki konularda bahsedilecektir.
1-2. Havadan havaya ısı geri kazanım sistemi
Enerji maliyetlerinin artması ile birlikte havadan havaya ısı geri kazanımının önemi artmıştır. Özellikle egzost edilen havadan ısının geri kazanılması ile büyük enerji tasarrufları elde edilmektedir.
Örneğin Ankara’da 500 kişilik bir toplantı salonunda kişi başına ASHRAE standartlarına göre 10 Lt./sn. (36 m3/h) taze hava verilmesi gerektiğini düşünelim.Saatte egzost edilecek ve verilecek taze hava miktarı 18000 m3/h, Ankara’da dış ortam sıcaklığının –12 °C olduğu ve toplantı salonunun 20°C’e ısıtıldığı düşünülürse;
Saatte dışarı atılan enerji : Q = m x c x Δt
Q = (18000 m3/h x 1.2 kg/ m3) x 0.24 kcal/kg°C x (20- (-12) °C) = 165888 kcal/h
Bu enerjinin havadan havaya plaka tipi ısı eşanjörü ile %80’ini geri kazanmak mümkün olacaktır;
Qkazanç = 165888 kcal/h x 0.80 = 132710 kcal/h

TAMAMINI OKU