Endüstriyel kaynaklı içeren atıksuların arıtımı zordur ve ileri arıtma tekniği gerektirir.
Adsorpsiyonun bu tür atıksuların arıtımnda en yaygın ve en etkili bir yöntem olarak kullanıldığı bilinmektedir.
Bu çalışmada toz aktif karbon ve birlikte kullanılarak rifacion yellow HE4R boyar maddesi ihtiva eden
sentetik olarak hazırlanmış atıksudan en iyi ve giderimi için boya konsantrasyonu, süre, ultrases gücü,
sıcaklık, toz aktif karbon konsantrasyonu, ve pH parametrelerinin etkisi incelenmiş ve fraksiyonel faktöriyel
tasarım ve ortogonal merkezi tasarım yöntemleri kullanılarak boya ve KOİ giderimi verimi ilgili parametreler
arasında varyans analizi yardımıyla istatistiksel bir model geliştirilmiş ve optimum değerler Matlab yardımıyla
bulunmaya çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Adsorpsiyon, ultrases, reaktif boya, renk giderimi, istatistiksel ,
ABSTRACT
The treatment of wastewaters contained dyestuffs are difficult and it requires special advanced treatment
technologies. It is known that adsorption is one of the methods commonly and efficiently used for treatment for
this type wastewaters. In this study, the removal of reactive dye rifacion yellow HE4R was studied using
combined ultrasound/powder activated carbon (PAC) and he effects of relevant parameters, namely; ultrasound
power, temperature, time, PAC concentration, dye concentration and pH on the decolorization and COD
reduction have been investigated by using the fractional factorial design and the orthogonal central composite
design. A model has been obtained between decolorization, COD reduction and relevant parameters by means of
variance analysis by using the matlab computersoftware.
Keywords: Adsorption, ultrasound, reactive dye, decolorization, statistical modeling, optimization.

TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ