Bu çalıþmada, 41,120 mg/L KOİ içeren ve biyolojik ayrışabilirliği oldukça düşük olan
tekstil atık suyu kimyasal çökeltim ve adsorpsiyon yöntemleriyle arıtılmış ve bu
proseslere bğlı olarak KOİ giderme verimleri belirlenmiştir. Alüm (1250 mg/L), alüm
(8000 mg/L)+non-iyonik PE (4 mg/L) ve PAC (2500 mg/L) ile yapılan kimyasal çökeltim
sonunda sırasıyla; %54, %56 ve %60 KOİ giderme verimleri elde edilmiştir. Yapılan
çalışmalar sonucunda en uygun doz olarak 1000 mg/L PAC seçilmiş, bu dozla yapılan
arıtılabilirlik sonucunda %52 oranında KOİ giderilmiştir. Elde edilen atık suda 0,5-1 mm
boyutunda Jacobi marka GAC kullanılarak Langmuir izotermi yardımıyla adsorpsiyon
kapasite değeri belirlenmiş (Qo= 333 mg KOÝ/g GAC) ve bu verilere dayanarak 200 mg/L
KOİ deşarj kriterini sağlayacak şekilde adsorpsiyon kolonları boyutlandırılmıştır.
Boyutlandırma sonucunda 0,75 m çapında, 3,5 m yüksekliğinde, 7 adet (6 asıl+1 yedek)
adsorpsiyon kolonu gerektiği bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Adsorpsiyon, kimyasal çökeltim, tekstil atıksuyu, yüksek KOİ.
Treatability of Textile Industry Wastewater with High COD Content by
Chemical-Precipitation and Adsorption
Abstract
Chemical precipitation and adsorption methods were used for COD removal from
textile wastewaters which contain high (41.120 mg/L) COD content and COD removal
efficiencies of these processes were determined. In physicocehmical treatability studies
alum (1250 mg/L), alum (8000 mg/L)+non-ionic PE (4 mg/L) and PAC (2500 mg/L)
coagulants were used and COD removal efficiencies were determined as 54%, 56% and
60%, respectively. As a result of the study, PAC were selected as a best coagulant at 1000
mg/L dosage with a 52% COD removal efficiency. In adsorption experiments, Jacobi
granular actived carbon (0.5-1 mm) was used and adsorption capacity was determined
from Langmuir adsorption isoterm, as 333 mg COD/g GAC (Qo). On the basis of this
information, adsorption columns were designed and 6+1 columns (3.5 m height and
0.75 m diameter) were found to be satisfactory.
Keywords: Adsorption, chemical precipitation, high COD, textile wastewater.

TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN