1- Petrol, su ve jeotermal sondajlarda (çimentolama işlemini kolaylaştırıcı katkı maddesi olarak)

2- Gemi diplerini kaplama ve yalıtımında (kalafat macunları)

3- Petrol artıklarından veya diğer yağlı atıklarından kaynaklanan su kirliliğini gidermede (Bilhassa denizlerdeki)

4- Baraj göllerinde, kentlerde, açık su rezervuarlarda buharlaşmayla su kaybını önleyici olarak

5- Ambalajlamada dolgu malzemesi olarak

6- Plastik köpük ve plakalara dolgu ve katkı malzemesi olarak

7- Ucuz ve hafif plastik mobilya yapımında dolgu maddesi olarak (Bahçe sandalye ve masası)

8- Yangına karşı özellikle çelik kontrüksiyonlarda yalıtım katı olarak genleşmiş olarak kullanıldığı gibi ham olarak da geniş kullanım alanlarına sahiptir. Ham kimyasal bileşimi itibariyle silisli ve alüminyumlu bileşikler içerdiğinden kalsiyum esaslı bağlayıcılar ile kimyasal reaksiyona girerek hidrolik aktivite gösterir. Bu özelliği nedeniyle inşaat sektöründe geniş çapta kullanılmaktadır. çimentoya dayanıklılık kazandırmaktadır.
Bunun için ham perlit kayası kırılıp öğütülüp elendiği gibi doğal olarak agrega halinde bulunan perlit kaynakları da kullanılmaktadır. Bu şekilde doğal agrega olarak bulunan perlitin ülkemizde geniş rezervleri vardır. (Erzincan, Nevşehir, Ankara civarındaki yataklarda)

Ham perlit agregası hafif yapı malzemesi niteliğinde olup aşağıdaki özelliklere sahiptir.

a) Agreganın kuru gevşek birim ağırlığı  : 1,264 gr /cm3
b) Agreganın sıkı gevşek                      : 1,467 gr/cm3
c) Agreganın kıvam su ihtiyacı               : %38
d) Agreganın su emmesi                       : % 6
e) Agreganın yaş gevşek birim ağırlığı    :0,969gr/cm3
f) Agreganın yaş sıkı birim ağırlığı          : 1.280 gr/cm3
g) Agreganın asit ve bazlara karşı dayanıklılığı:

– Asitlerde çözünürlük:

Hidroflorik asit (sıcak derişik)    : % 94,94 Çözünür
Hidroklorik asit (1/10’luk sıcak) : % 3,32 Çözünür
Hidroklorik asit (1/10 N sıcak)   : % 2,55 Çözünür

– Bazlarda çözünürlük:

Sodyum hidroksit (doygun sıcak çözelti) : %9,13 çözünür
Sodyum hidroksit ( 1 N Sıcak)               : % 8,77 Çözünür
Sodyum hidroksit (0,1 N Sıcak)              : % 2,64 Çözünür

Ham perlitin, kırılmış öğütülmüş ve tane boyutlarına ayrılmış olarak şöyledir:

1- Asit ve bazlara karşı dayanıklı olduğu için özellikle kanalizasyon borularının üretiminde kullanılır.

2- İç ve dış inşaat sıvalarında

a) Dona karşı dayanıklı olduğundan su alan inşaatlarda
b) Çatı ve terasların su izolasyonlarında
c) Yüzme havuzların yapımında
d) Isı izolasyonunda sıva olarak veya briket kiremit gibi izolasyonla hafif yapı elemanı
üretiminde

3- Demiryollarında patinaj kumu olarak

4- Abresif sanayiinde aşındırıcı olarak

5- Filtre kumu ve /veya çakıllı olarak su arıtma tesislerinde (TS 4081’e uygun olarak)

6- Karayollarında asfalt dolgu malzemesi olarak

7- Dökümhanelerde atık koyulaştırıcı, metal temizleyici ve silis kaynağı olarak