Kimmuh.com

Kimya Mühendisliği

Genel kategorisi altındaki yazılar

Endüstride Temiz Üretim (TÜ) Uygulamaları

Temiz üretim (TÜ) kavramı ve TÜ’nün endüstriyel çever kirliliği azaltılması / önlenmesindeki önemi daha önceki yazılarda (Endüstri&Otomasyon, Ekim’99 ve Kasım’99) açıklanmıştı. Bu yazımızda TÜ kavramının endüstriyel uygulamalarda sağlayacağı somut faydalara örnek olması açısından ABD’de gerçekleştirilmiş iki TÜ çalışmasına yer verdik. Bunlardan birincisi bir elektrokaplama fabrikasındaki atıksu kullanımını azaltmaya yönelik olarak gerçekleştirilen üretim sürecindeki değişiklikleri kapsamaktadır. […]

Endüstride Temiz Üretim (TÜ) Uygulamaları için yorumlar kapalı

TEMİZ ÜRETİM (KİRLİLİK ÖNLEME) YAKLAŞIMLARINA GENEL BİR BAKIŞ Gündelik yaşamımızda kullandığımız çeşitli ürün ve hizmetlerin ardında daha az artık ve atıklar bırakarak üretilmesi uzun bir süredir ara sıra gündeme gelse de, ilgili kurum, kuruluş ve bireylerin önemli bir bölümü tarafından pek ciddiye alındığı söylenemez. Özellikle çevresel sorunların bir kriz boyutuna ulaşmadığı ve çeşitli insani etkinlikler […]

için yorumlar kapalı

Termodinamik çevrimler

Termodinamik çevrimler Termodinamik çevrimler bir veya daha çok hal değişimi gerçekleştiren, iş veya enerji üreterek veya enerjiyi transfer ederek ilk haline dönen bir çalışma akışkanı içeren çevrimlerdir. Carnot çevrimi Carnot çevrimi, Sadi Carnot tarafından 1820’lerde ortaya konmuş özel bir termodinamik çevrimdir ve Emile Clapeyron tarafından 1830 ve 1840’lı yıllarda geliştirilmiştir. Her termodinamik sistem özel bir […]

Termodinamik çevrimler için yorumlar kapalı

Bazı Asit ve Baz Özellikleri

FORMİK ASİT (HCOOH): Bakterilere küf ve mayalara etki eder. Mikrobik bozunmayı önlemek için gıdalarda koruyucu olarak kulanılır. Karınca salgısında bol miktarda bulunur. ASETİK ASİT (CH3COOH): Sirke asidi olarak bilinir. Asetik asitin %5-8 likçözeltisİ sirke olarak kullanılır. Asetik asit birçok ilaç endüstri maddesinin kullanılmasında kullanılır.Tahriş edici bir kokouya sahip bir sıvıdır. Alüminyum asetat tuzutaze kesilmiş yaralarda […]

Bazı Asit ve Baz Özellikleri için yorumlar kapalı

Çamur Kabarması ve Köpürme ( BULKING and FOAMING )

Aktif çamur prosesine dayalı biyolojik arıtmalarda yetişen mikroorganizmalar tipik olarak, % 95 bakteri ve % 5 ise yüksek mertebeli canlılardan (protozoa, rotifer, vb.) meydana gelir. Biyolojik arıtma tesislerinde en sık yaşanılan problemler ağırlıklı olarak Çamur Kabarması ve Köpürmedir. Çamur kabarması denilince akla gelen ilk unsur filamentli bakterinin aşırı miktarda bulunması denir. Oysa aktif çamur dahilinde […]

Çamur Kabarması ve Köpürme ( BULKING and FOAMING ) için yorumlar kapalı

Çelik Üretim Reaksiyonları

Çelik üretim oksidasyon reaksiyonları sıvı maden ve hurda karışımı üzerine su soğutmalı bir lans vasıtasıyla jet hızıyla saf oksijen üflenmesi ile gerçekleşir. Bu işlem sıvı çelikte bulunan yüksek orandaki elementleri oksidasyona uğratır. Oksidasyon  aslında yakma işlemidir. Reaksiyonlar;

Çelik Üretim Reaksiyonları için yorumlar kapalı

Yüksek Fırındaki Kimyasal Olaylar

Yüksek fırın içerisine üflenen sıcak hava kok kömürünü yakarak karbondioksit    CO2 haline dönüştürür.  CO2 ise yüksek  sıcakta  kok  ile  yeniden  reaksiyona  girerek  karbonmonoksit  CO  şeklinde  parçalanır.  Bu reaksiyonlar sonucu asıl bileşenleri azot  N2 ve karbonmonoksit   CO  olan   bir  gaz  fırın  içerisinde  yükselir. Karbonmonoksit doymamış bir bileşiktir.  Daha fazla yanması mümkündür ve oksijeni kendisine bağlamayı çok […]

Yüksek Fırındaki Kimyasal Olaylar için yorumlar kapalı

Çimento Üretim Aşamaları

1. Hammadde üretim ve hazırlama: Çeşitli kazı ve yükleme sistemleri ile üretilen kalker, marn, kil, demir cevheri v.s gibi hammaddeler stoklanır. Stoklardan alınan hammaddelerin tane büyüklükleri önce kırıcıda 0-30 mm ‘ye azaltılır. Daha sonra değirmenlerde öğütülür. Değirmenden çıkan malzemede maksimum %1 rutubet olmalıdır. Elde edilen malzemeler bant üzerinde taşıma esnasında kimyasal analize tabi tutulur ve […]

Çimento Üretim Aşamaları için yorumlar kapalı

Çimento Hammaddeleri ve Karakteristikleri

Kalker (Kireç taşı): Kimyasal bileşiminde en az %90 CaCO3 bulunan kayaçlardır.  Kolay işlenebilir. Kil: Mineralojik bileşiminde %90’a kadar kil mineralleri bulunan kayaçtır. Kimyasal bileşiminde Al2O3, SiO2, Fe2O3 bileşikleri bulunur. Marn: %50–70 oranında kalker ve %30–50 oranında kil karışımından oluşmuş kayaçtır. Kalkere göre daha yumuşak olması nedeniyle kolay öğütülebilmekte, kırma-öğütme işlemleri sırasında enerji tüketimi düşük olmaktadır.

Çimento Hammaddeleri ve Karakteristikleri için yorumlar kapalı

Şeker Üretim Prosesi

1) Hasat ve nakil 2) Yıkama ve pancarın kıyılması 3) Ham şerbetin eldesi 4) Ham şerbetin temizlenmesi 5) İnce şerbetin koyulaştırılması 6) Kristal şeker pişirimi

Şeker Üretim Prosesi için yorumlar kapalı