Kimmuh.com

Kimya Mühendisliği

Genel kategorisi altındaki yazılar

KAZANLAR

KAZANLAR Yakıtın kimyasal enerjisinin yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı enerjisini taşıyıcı akışkana aktaran makinalara genel olarak kazan diyoruz. Kazanların verimi ise yanma sonucu oluşan bu ısı enerjisinin hangi oranda kullanma mahalline taşınmasına bağlıdır. Biz yanma sonucu oluşan ısı enerjisinden ne kadar yüksek yararlanırsak o oranda yakıt tüketimimiz düşük, atmosfere attığımız atık gazlar […]

KAZANLAR için yorumlar kapalı

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı : 22 Ekim 1976 – 15742 BÖLÜM I Kapsam ve Tanımlar KAPSAM Madde 1.01- Tehlikeli maddelerin karayolları üzerinde taşınması, yüklenmesi, boşaltılması bu yönetmelik hükümlerine tabidir. TANIMLAR Madde 1.02- TAŞIMA ÜNİTESİ: Bütün motorlu araçlar ile bu araçlarla birlikte bulunan römork veya yarı römorkun […]

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK için yorumlar kapalı

Başlıca Plastik Türleri

ABS Akrilonitril-bütadien-stiren kopolimeri AMMA Akrilonitril-metil metakrilat kopolimeri ANM Akrilik ester-akrilonitril kopolimeri BR Polibütadien BT Poli(1-büten) CA Selüloz asetat CAB Selüloz asetobütirat CF Kresol-formaldehit reçinesi CHR Poliepiklorhidrin CL Poli(vinil klorür) lif CPVC Klorlanmış poli(vinil klorür) CR Polikloropren EEA Etilen-etil akrilat kopolimeri EP Epoksit reçinesi EPDM Etilen-propilen-dien elastomeri EVA Etilen-vinil asetat kopolimeri FE Flor içeren elastomer GEP […]

Başlıca Plastik Türleri için yorumlar kapalı

Kağıt Sanayisinde Kullanılan Kimyasal Katkı Maddeleri

18.Yüzyıl sonuna kadar doğal kaynaklardan elde edilen kimyasal katkı maddeleri kağıt mukavemetini, yazma ve baskı özelliklerini, kağıt beyazlığını arttırmak için ve kağıda renk vermek için kullanılmıştır.Kağıt makinasının icat edilmesi ile birlikte kimyasallar, endüstriyel kağıt üretimine katkıda bulunmaya başladılar. Beyazlatma kimyasalları kullanılmaya başlandıktan sonra ancak odun hamurunun tam anlamıyla potansiyeli kullanılmaya başlanmıştır. Kimyasal katkı maddeleri, kağıt […]

Kağıt Sanayisinde Kullanılan Kimyasal Katkı Maddeleri için yorumlar kapalı

Polymer Structure

Although the fundamental property of bulk polymers is the degree of polymerization, the physical structure of the chain is also an important factor that determines the macroscopic properties. The terms configuration and conformation are used to describe the geometric structure of a polymer and are often confused. Configuration refers to the order that is determined […]

Polymer Structure için yorumlar kapalı

SANAYİDE ENERJİ TASARRUF POTANSİYELİ-II

SANAYİDE ENERJİ TASARRUF POTANSİYELİ-II Durmuş KAYA * , Cengiz GÜNGÖR ** Bir önceki çalışmada sanayi tesislerinde tasarruf edilebilecek enerji miktarı ile bunun mali değerinin hesabı için gerekli prosedürlerden; yüksek verimli motor kullanılması, basınçlı hava sistemlerinde düşük basınçlı hava kullanılması, basınçlı hava sistemindeki kaçakların önlenmesi ve kompresör emiş havasının dış ortamdan alınması durumlarında  elde edilebilecek tasarruf […]

SANAYİDE ENERJİ TASARRUF POTANSİYELİ-II için yorumlar kapalı

CONTALI TİP PLAKALI EŞANJÖRLER

Gc Simetrik Dizayn Plakalar Oluklu plakaların çevreleri boyunca contaları vardır. Ayrıca dört portun ikisi çevresinde iki akışkandan yalnızca birinin ısıtma yüzeyine ulaşmasını sağlayan contalar vardır. Bir sonraki plakanın da diğer iki portu çevresinde contalar vardır. Böylece iki akışkanın her birinin, kanallardan sırayla geçme prensibine dayanan kanallı sistem oluşturulur. Portlar etrafında çift conta olması nedeniyle iki […]

CONTALI TİP PLAKALI EŞANJÖRLER için yorumlar kapalı

Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Ders Tanımları

Ders Tanımları KMM 100 KİMYA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2+0) 2 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlarının tanıtımı, kimya mühendisliği ve teknolojisinin toplum üzerine etkisi, kimya mühendisliği eğitiminin temelleri, kimya sanayiinde proses tasarımı ve kontrolünün yeri, araştırma ve geliştirme yöntemleri hakkında genel bilgiler, iletişim kurma ve rapor yazma. KMM 205 KİMYASAL PROSES İLKELERİ (4+2) 5 Birimler ve boyut […]

Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Ders Tanımları için yorumlar kapalı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST KİMYA MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST KİMYA MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası Serbest Kimya Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim Ve Belgelendirme Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odasından: Resmi Gazete Tarihi : 18/11/2008 Resmi Gazete Sayısı […]

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST KİMYA MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ için yorumlar kapalı

Growth and Morphology of Supercritical Fluids, a Fluid Physics Experiment Conducted on Mir, Complete

The Growth and Morphology of Supercritical Fluids (GMSF) is an international experiment facilitated by the NASA Glenn Research Center and under the guidance of U.S. principal investor Professor Hegseth of the University of New Orleans and three French coinvestigators: Daniel Beysens, Yves Garrabos, and Carole Chabot. The GMSF experiments were concluded in early 1999 on […]

Growth and Morphology of Supercritical Fluids, a Fluid Physics Experiment Conducted on Mir, Complete için yorumlar kapalı