TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı : 22 Ekim 1976 – 15742 BÖLÜM I Kapsam ve Tanımlar KAPSAM Madde 1.01- Tehlikeli maddelerin karayolları üzerinde taşınması, yüklenmesi, boşaltılması bu yönetmelik hükümlerine tabidir. TANIMLAR Madde 1.02- TAŞIMA ÜNİTESİ: Bütün motorlu araçlar ile bu araçlarla birlikte bulunan römork veya yarı römorkun […]