Kimmuh.com

Kimya Mühendisliği

Yazar Arşivi

KOAGÜLANT MADDELER

Kollaidal partiküller genel olarak 1 micron dan küçük ebatta olup Brownian hareket kanununa göre hareket ederler. Bu hareketin enerjisi partiküllerin yerçekimi kuvveti karşısında çökmesine engel olmaya yeterlidir. Böylece partiküller uzun süre askıda kalabilirler.   Koagülasyon, partiküller arasındaki itmeyi azaltan, nötralize eden veya tersine çeviren tuzların destabilasyonu sağlamasına denir. En çok kullanılan koagülantlar mineral tuzlar ve […]

KOAGÜLANT MADDELER için yorumlar kapalı

Nitrik Asit, HNO3

Nitrik asit, bileşiminde üç oksijen, bir hidrojen ve bir azot bulunan kuvvetli bir asittir. HNO3 formülüyle gösterilir. Konsantrasyonu arttıkça daha tehlikeli olur, gliserin ile reaksiyona sokulduğunda nitro gliserin elde edilir. Dinamit, çeşitli patlayıcılar, plastik ve gübre yapımında kullanılır. Nitrik asit patlayıcı madde olacak kimyasalları nitrata çevirdiğinden patlayıcı maddelerin çoğunda kullanılır. Dinamit, gliserin-tri-nitrattır. TNT Tri-Nitro-Toluen.

Nitrik Asit, HNO3 için yorumlar kapalı

Kral Suyu

Kral suyu, asitlerin az etki ettiği ya da etki etmediği altın ve platin gibi metallerle tepkimeye girebilen kuvvetli bir asit çözeltisidir. Hidroklorik asit ve Nitrik asitin 3:1 oranında göre karıştırılmasıyla oluşur. İlk defa Ebu Musa Câbir bin Hayyam tarafından bulunduğu tahmin edilmektedir. 3 HCl + HNO3 → NOCl (aq) + Cl2 (aq) + 2 H2O […]

Kral Suyu için yorumlar kapalı

Sodyum Karbonat

Sodyum karbonat nedir, ne zaman bulundu,  sodyum karbonat nerelerde kullanılır.. XVIII. Yüzyılda en verimli iki sanayinin madencilik ve dokuma olduğunu hatırlatalım. Kimya, dokuma alanında, lavoisier’den önceki yıllarda da büyük rol oynamıştı. O kadar ki, bu yüzyılın sonlarına kadar kimya her şeyden önce kumaş boyama sanatıydı diyebiliriz. O dönemde şu boyayıcı maddeler kullanılmaktaydı: Meksika’dan, Kanarya Adalarından […]

Sodyum Karbonat için yorumlar kapalı

Feldispat-kuvars ayırımında hidroflorik asit kullanılmayan flotasyon yöntemlerinin karşılaştırılması

The comparision of non-hydrofluoric acid flotation methods used in feldspar quartz separation Derya KALYON, Özcan Y. GÜLSOY Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisli¤i Bölümü, 06532 Beytepe, ANKARA   ABSTRACT In this study, non-hydrofluoric acid flotation methods used in feldspar-quartz separation were compared with each other and conventional HF/amine method. Although, there are many studies in […]

Feldispat-kuvars ayırımında hidroflorik asit kullanılmayan flotasyon yöntemlerinin karşılaştırılması için yorumlar kapalı

POLYMERS

POLYMERS Polymers are substances whose molecules have high molar masses and are composed of a large number of repeating units. There are both naturally occurring and synthetic polymers. Among naturally occurring polymers are proteins, starches, cellulose, and latex. Synthetic polymers are produced commercially on a very large scale and have a wide range of properties […]

POLYMERS için yorumlar kapalı

Güneş Pili Uygulamaları İçin Benzotriazol İçeren Çok Amaçlı Malzemeler

A. Balan, L. Toppare Kimya Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 06531 Ankara, Türkiye Konjuge polimerler gelişmiş işlenebilirlikleri nedeniyle büyük ölçekli uygulamalarda kullanılabilirler. Geliştirilmiş elektriksel ve fiziksel özellikleri ve artan sayıdaki mevcut işlenebilir malzemelerle konjuge polimerler hızla dikkat çekmiştir. Yeni yapısal tasarımlı bu polimerler bazı alanlara örneğin; Organik Işık Yayan Diyotlar (OLEDs), Organik Transistörler (OFETs), Organik […]

Güneş Pili Uygulamaları İçin Benzotriazol İçeren Çok Amaçlı Malzemeler için yorumlar kapalı

Benzotriazol Metodolojisinin Bazı Sentetik Uygulamaları

Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü’nden Dr. Araş. Gör. İlhami Çelik “Benzotriazol Metodolojisinin Bazı Sentetik Uygulamaları” isimli doktora tezini Doç Dr. Nevin Kanışkan danışmanlığında yaptı. İkinci tez danışmanı Prof. Dr. Alan Roy Katritzky olan Çelik, Benziatrol Metodolojisinin uygulamasını Florida Üniversitesi’nde gerçekleştirdi. Metodolojinin laboratuar uygulamalarının 1,5 yıl sürdüğünü ifade eden Çelik, tezinde yeni bir yöntem […]

Benzotriazol Metodolojisinin Bazı Sentetik Uygulamaları için yorumlar kapalı

Water Clarification

Steps of clarification Inorganic coagulants Polyelectrolytes Color Reduction Conventional clarification equipment In-line clarification Suspended matter in raw water supplies is removed by various methods to provide a water suitable for domestic purposes and most industrial requirements. The suspended matter can consist of large solids, settable by gravity alone without any external aids, and nonsettleable material, […]

Water Clarification için yorumlar kapalı

Flocculant Polymers

1- DEFINITIONS Tramfloc flocculants consist of various molecular weight anionic, nonionic and cationic polymers. They are used to increase the efficiency of settling, clarification, filtration and centrifugation operations. Flocculation means a process in which individual particles of a suspension form aggregates. In the water treatment industry, the terms coagulation and flocculation imply different mechanisms.

Flocculant Polymers için yorumlar kapalı