Bu çalışmada, tekstil boyar maddelerinin bir ¨unitesinde ile
giderimi incelenmiştir. Adsorban secimi amacıyla toz (PAC) ve granurler (GAC) aktif karbonun yanı
sıra zeolit, odun kulu ve odun talası gibi ucuz adsorbanlar kullanılarak renk kapasiteleri saptanmıstır. Uygun organizma kulturu secimi icin bazı evsel ve endustriyel (_Izmir Pak-Maya, _Izmir DYO
Boya Sanayi, Manisa Organize Sanayi Bolgesi) tesislerinden alınan aktif camurlar turlerinin
tekstil endustrisinde kullanılan Direct Yellow FGR-U 200% boyar maddesinin sentetik atıksudan giderim
etkinlikleri degerlendirilmistir.
Calkalayıcıda kesikli olarak yapılan adsorpsiyon deneyleri sonucunda odun kulunun renk giderim kapasitesinin
aktif karbonla kıyaslanabilir degerde oldugu ve atıksudan etkin olarak renk giderimi sagladıgı
gorulmustur. Odun kulu icin adsorpsiyon izotermi calısmalarından Langmuir adsorpsiyon izoterm sabitleri
(K ve qmax) hesaplanmıstır. Odun kulu ilavesi ve Pak-Maya aktif camur kulturu kullanılarak surekli isletilen
bir aktif camur unitesinde degisik camur yagıslarında (c=3-30 gun) biyolojik renk giderimi saglanmıstır. Maksimum
renk giderim verimi E=%37 ile c=20 gunde elde edilmistir.
Anahtar Sozcukler: , , aktif çamur, adsorpsiyonlu biyolojik
arıtma.

Removal of Textile Dyestufes From Wastewater by Adsorptive Biodegradation
Abstract
Removal of dyestu s from a synthetic wastewater by adsorptive biodegradation was investigated in this
study. The dyestu adsorption capacities of granular, powdered activated carbon (GAC and PAC) and
low-cost adsorbents such as zeolite, wood chips and wood ash were evaluated in order to obtain a lowcost
adsorbent for use in an activated sludge unit. Then various activated sludge cultures were tested for
biodegradation of a selected dyestu . An activated sludge unit with the selected activated sludge culture
and adsorbent was operated at di erent sludge ages for removal of the dyestu .
Synthetic wastewater containing dyestu was prepared by dissolving Direct Yellow FGR-U 200%, a
widely used dyestu in the textile industry, in distilled water. In batch adsorption experiments performed in
a gyratory shaker, the adsorption capacity of wood ash was found to be comparable with that obtained by
powdered activated carbon. Pak-Maya-activated sludge culture was found to be the most suitable activated
sludge type among various types tested for removal of the dyestu . Adsorption isotherms obtained from
batch experiments were described by Langmuir isotherms, and adsorption constants (K and xmax) were
determined for wood ash. Operation of activated sludge unit with the addition of wood ash at di erent
sludge ages (c=3-30 days) resulted in maximum decolorization effciency of E = 37% at a sludge age of
c=20 day.
Key Words: Textile wastewater, textile dyestu , activated sludge, adsorptive biodegradation.

TAMAMINI GÖRÜNTÜLE