Endüstride ve diğer alanlarda yağ kullanımı çok yaygındır. Yağların Kontrolü Yönetmeliği’nde
verilen atık yağ tanımına bakıldığında da tekstil, metal işleme, ekipman yağlama ile endüstrinin tüm
sektörlerinde ve araç motorlarında kullanıldığını anlamak mümkündür. Yönetmeliğe göre:
Atık yağ: Kullanılmış taşıt yağları ve endüstriyel yağları (hidrolik sistem, türbin ve kompresör, kızak,
dişli, sirkülasyon, metal kesme, çekme ve işleme, tekstil, ısıl işlem, ısı transfer, izolasyon ve koruyucu,
pas ve korozyon, trafo, kalıp, pnömatik sistem koruyucu, gıda ve ilaç endüstrisi, genel amaçlı, kağıt
makinesi, yatak ve diğer endüstriyel yağ ve gresleri) şeklinde tanımlanmaktadır.
Tüketim miktarlarına bakıldığında yağın büyük bir bölümünün araçlarda ve endüstriyel proseslerde
kullanldığını göstermektedir. PETDER(Petrol Sanayicileri Derneği) 2002 yılı istatiki verilerine göre yağ
tüketim miktarları tabloda verilmiştir.

http://www.bcm.org.tr/pdf/At%C4%B1k%20ya%C4%9Flar.pdf