FARKLI PUZOLANK KATKILARIN ÇİMENTO
HARÇLARININ MEKANİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF DIFFERENT PUZZOLANIC ADDITIVES ON
MECHANICAL PROPERTIES OF CEMENT MORTARS

Özlem ÇELİK
Istanbul Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
Güler YURTER
Bursa A.Ş Kalite Kontrol Müdürü
Sabiha KAN
Bursa Çimento A.Ş  Kalite Kontrol Şefi
H. Aygül YEPREM
Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
ÖZET: Bu çalımada, Soma termik santralinden elde edilen uçucu , iki farklı tras
(Yenişehir, Bilecik) ve dumanı, çimento klinkerinin bir kısmı yerine katılmış ve elde
edilen harçların basınç dayanım değerleri incelenmiştir. Ağırlıkça %5 silis dumanı içeren
çimentoya %10 uçucu kül katılmıştır ve tras oranları ise %30, %35 ve %40 olarak
değiştirilmiştir. Bu karışımların her birinin kimyasal analizleri yapılarak Blaine özgül yüzey
alanı değerleri ölçülmüştür. Bu bulgular ışığında basınç dayanım sonuçları irdelenmiştir.
Yapılan denemelerde en yüksek dayanım değerlerinin Bilecik trası ile hazırlanan ve yüksek
inceliğe sahip olan puzolan içeren harçlarda elde edildiği saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Uçucu kül, silis dumanı, tras, tane boyutu, çimento
ABSTRACT: In this study, cement mortar samples containing fly ash obtained from Soma
Power Plant, two different types of natural pozzolan supplied from Yenişehir and Bilecik and
silica fume from Antalya Ferrocrom Industry partial replacement of cement clinker. The
strength of the mortars prepared by these mixtures were investigated. The mixtures were
prepared by using 10% fly ash and 5% silica fume and the trass contents varied as 30%,
35%, and 40%. Chemical analyses of these mixtures were carried out and Blaine specific
surface area values were measured. In performed tests, the highest strength values were
noticed in mortars containing natural puzzolan from Bilecik which has high fineness.
Keywords: Fly ash, silica fume, natural puzzolan, particle size, cement
Giriş
Uçucu kül ve silis dumanının çimento ve betonun özelliklerine olan etkileri ile ilgili
olarak pek çok araştırma mevcuttur.
Uçucu kül, silis dumanı gibi bir malzemedir. Alüminli ve silisli yapıya
sahip, ince taneli durumdaki bütün puzolanik malzemeler gibi, kalsiyum hidroksit ile
karıştırılarak su ile birleştirildiğinde, oluşan hidratasyon sonucu Portland çimentosunda olduğu gibi C-S-H jellerinin oluşmasını sağlarlar ve bağlayıcı özellik
kazanırlar.

Uçucu Kül