Bilgisayar teknolojisindeki hızlı gelişmeler ve sağladığı kolaylıklar, ürün ve geliştirilmesinde yönelik hazırlanan
bilgisayar yazılımların kullanılmasını kaçınılmaz hale getirmiştir.
(Computational Fluid Dynamics-) yazılımları ise özellikle akışkan ve ısı transferi
ile ilgili olan ürünlerin analizlerinin yapılmasına ve performansının sınanmasında kullanılmaktadır. Bu programlar
kullanılarak, süreklilik, momentum ve enerji denklemleri bilgisayar ortamında sayısal olarak çözülmekte, sıcaklık
ve akış ile ilgili verilere ulaşılmakta ve değişik parametrelerin dağılımlarının (örneğin hız, basınç, sıcaklık ve benzeri
parametrelerin dağılımlarının) elde edilmesine olanak sağlamaktadır.
Bu makalede, tasarımı ve tasarlanan pompanın denetlenmesinde hesaplamalı akışkanlar dinamiğinin kullanılması
ele alınmıştır. Pompa tasarımı saflıasında, tasarımcıların en çok merak ettiği konu, tasarlanan pompadaki akışın
formu ve akış ile ilgili veri (debi, basınç, tork, verim) değerleridir. Bu makalede, pompalardaki akış için geçerli olan
süreklilik, momentum, türbülans denklemleri ve sınır koşulları ile ilgili özet bilgiler verilmekte, çözüm yöntemleri ve
doğru çözümler elde edilebilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar üzerine durulmaktadır. Çözüm ağının oluşturulması,
çözümün elde edilmesi safhasında karşılaşılan zorluklar ve edinilen tecrübeler aktarılmıştır.
Anahtar Sözcükler: CFD, , , , pompa, ,
, .

DÖKÜMAN İNDİR