1. Kimyasal Etmenleri Tanıma
Endüstriyel hijyen çalışmalarında ilk ve temel adım çalışma ortamındaki tehlikelerin
tanınmasıdır. “Tanıma” genellikle hazırlık aşamasında (veya deneme üretimi sırasında
gözden geçirme şeklinde) olmalıdır. Böylece hangi tehlikelerin değerlendirileceğine
ait önceden karar alabilme olanağı doğar.
Bazı tehlikelerin saptanması (tanınması) kolay iken – örneğin, bir ortamda
konuşmanın işitilmesinde güçlük çekiliyorsa o yerde gürültü probleminin varlığından
söz edilebilir veya fırınlar ve erimiş metallerin etrafında bir ısı problemi hemen
anlaşılır – diğerleri bu kadar açık olmayabilir – örneğin bazı kimyasal maddeler
kazara oluşurlar ve uyarıcı bir özelliği de olmayabilir. Bu gibi olası durumları endüstri
hijyenistleri (ve bu işle uğraşanlar) deneyimleri ile önceden göz önünde
bulundurmalıdır. Tehlikeli etkenler saptanamadığı sürece ne değerlendirilebilir ne de
kontrol altına alınabilir.
Deneme üretiminden önce tehlikelerin tanınabilmesi için; çalışma prosesleri (işlem
süreçleri), ana hammaddeler ve diğer katkı maddeleri, ara ürünler ve en son ürünler,
yan ürünler vb.diğer kullanılan maddeler ile ilgili sağlanabilecek tüm bilgiler elde
edilmelidir. kimyasalların kazara oluşma olasılığı dikkatli bir şekilde göz
önünde bulundurulmalıdır.Çünkü bazı reaksiyonlar, bazı koşullarda farkına
varılmadan oluşabilir ve genellikle ciddi tehlikeler yaratır. Bu duruma ait örnek Tablo
1’de verilmiştir.Çalışma bölgesindeki potansiyel bütün tehlikelerin olası sağlık
etkileri ile beraber maruz kalabilecek işçi sayısı gibi etkenler de hesaba katılmalıdır.
Böylece daha sonraki adımlar olan değerlendirme ve kontrol (gerçekçi bir şekilde
yapılabilecek önem sırasına göre) dizayn edilmelidir.

TAMAMINI OKU