FORMİK ASİT (HCOOH): Bakterilere küf ve mayalara etki eder. Mikrobik bozunmayı önlemek için gıdalarda koruyucu olarak kulanılır. Karınca salgısında bol miktarda bulunur.

ASETİK ASİT (CH3COOH): Sirke asidi olarak bilinir. Asetik asitin %5-8 likçözeltisİ sirke olarak kullanılır. Asetik birçok ilaç endüstri maddesinin kullanılmasında kullanılır.Tahriş edici bir kokouya sahip bir sıvıdır. Alüminyum asetat tuzuFormik Asit (hcooh)taze kesilmiş yaralarda kan dindirici olarak kullanılır.

SORBİK ASİT (HC6H7O2): Küf ve mayaların gelişmesine engel olur.Bu özelliğinden dolayı yiyeceklerde antimikrobik koruyucu olarak kullanılır. Kokusu lezzeti yoktur.

SÜLFÜRİK ASİT (H2SO4): Endüstüride kullanılan en önemli asit ve dünyada en çok üretilen kimyasallardan biridir. SO2 gazı kullanılarak Kontakt metodu denilen bir metotla üretilir. Endüstride birçok alanda kullanılan bu asitFormik Asit (hcooh)özellikle gübre üretimindeFormik Asit (hcooh)amonyum sülfat üretimindeFormik Asit (hcooh)patlayıcı yapımındaFormik Asit (hcooh)boya sanayindeFormik Asit (hcooh)petrokimya sanayinde kullanılmaktadır.

BENZOİK ASİT (C6H5COOOH): Beyaz renkli iğne ve yaprakçık görünümünde bir maddedir.Gıdalarda mikrobik bozunmayı önlemek için kullanılır. En çok kullanıldığı alanlarFormik Asit (hcooh)meyva suyuFormik Asit (hcooh)marmelatFormik Asit (hcooh)reçelFormik Asit (hcooh)gazlı Formik Asit (hcooh)içeceklerFormik Asit (hcooh)turşular Formik Asit (hcooh)ketçap ve benzeri ürünlerdir. Benzoik asitFormik Asit (hcooh) bir çok bitkinin yaprak Formik Asit (hcooh)kabuk ve meyvelerinde bulunur.Benzoik asit genellikle sodyum tuzu olarak (Sodyum benzoat) kullanılır. İlave edildiği bitkinin tadını etkiler.

FOLİK ASİT: Folik asit dokularında az da olsa bulunur.Folik asit en çok koyu yeşil yapraklı sebzeler ve gıda olarak kullanılan hayvanların böbrek ve karaciğerlerinde bulunur. BiftekFormik Asit (hcooh) huhubatFormik Asit (hcooh) sebzelerFormik Asit (hcooh)domatesFormik Asit (hcooh)peynir ve sütte az miktarda bulunur.Folik asit eksikliğinde vücutta anemi (kansızlık )ortaya çıkar.

HİDROJEN SÜLFÜR (H2S): Renksiz bir gazdır. Kokmuş yumurtayı andıran bir kokusu vardır. Çok zehirlidir. Uzun zaman solunduğunda insanı öldürebilir. Havada seyreltik olarak bulunduğunda yorgunluk ve baş ağrısı yapar.

NİTRİK ASİT (HNO3): Nitrik asitFormik Asit (hcooh)dinamit yapımında kullanılır. Nitrik asitin gliserin ile reaksiyonundan nitrogliserin meydana gelir. Ayrıca nitrik asit NH4NO3 içeren gübrelerin üretiminde kullanılır.

FOSFORİK ASİT (H3PO4): Saf fosforik asitFormik Asit (hcooh)renksiz kristaller halinde bir katıdır. Fosforik asitFormik Asit (hcooh)en çok fosfatlı gübrelerin yapımında ve ilaç endüstrisinde kullanılır.

HİDROFLORİK ASİT (HF): Hidroflorik asit yüksek oktanlı benzin yapımında Formik Asit (hcooh)sentetik kriyolit (Na3AlF6) imalatında kullanılır. Ayrıca hidroflorik asit camların üzerine şekiller yapmak için kullanılır. Bu iş içinFormik Asit (hcooh)önce cam eşya yüzeyi bir parafin tabakası ile kaplanır. Sonra parafinin üzerine bir çelik kalem ile istenen şekil çizilir. Bu çizgilere hidrojen florür gazı veya çözeltisi tatbik edilir. Camdaki parafin temizlendikten sonra camda yalnız sabit şekiller kalır.

SODYUM HİDROKSİT (NaOH): Beyaz renkte nem çekici bir maddedir. Suda kolaylıkla çözünür ve yumuşak kaygan ve sabun hissi veren bir çözelti oluşturur. Sodyum hidroksitFormik Asit (hcooh)laboratuvarlarda CO2 gibi asidik gazları yakalamak için kullanılır. Endüstride bir çok kimyasal maddenin yapımında Formik Asit (hcooh)yapay ipekFormik Asit (hcooh)sabunFormik Asit (hcooh)kağıtFormik Asit (hcooh)tekstilFormik Asit (hcooh)boyaFormik Asit (hcooh)deterjan endüstrisinde ve petrol rafinerilerinde kullanılır.

POTASYUM HİDROKSİT (KOH): Endüstride arap sabunu üretimindeFormik Asit (hcooh)pillerde elektrolit olarak ve gübre yapımında kullanılır.

KALSİYUM HİDROKSİT (Ca(OH)2): Beyaz bir toz olupFormik Asit (hcooh)suda hamurumsu bir görünüş alır. Sönmemiş kirece su ilave edilmesi ile elde edilir. Kalsiyum hidroksit asidik gazların uzaklaştırılması (Hava gazından hidrojen sülfürün uzaklaştırılması gibi)Formik Asit (hcooh)kireç ve çimento yapımı alanlarında kullanılır. AMONYAK (NH3) RenksizFormik Asit (hcooh)kendine özgü keskin kokusu olan bir gazdır. Sıvı amonyak özellikleri bakımından suya benzerFormik Asit (hcooh) polar yapıdadırFormik Asit (hcooh)hidrojen bağı yapar ve su gibi iyonlarına ayrışır. Amonyak endüstride en çok azotlu gübrelerin ve nitrik asitin üretiminde başlangıç maddesi olarak kullanılır. Zayıf olarak ve birçok Laboratuvarlarda ise amonyak Formik Asit (hcooh)zayıf baz olarak ve birçok kimyasal maddenin elde edilmesinde kullanılır. Amonyak bilhassa nitrik asit ve amonyum tuzları imalatındaFormik Asit (hcooh)üreFormik Asit (hcooh)boyaFormik Asit (hcooh)ilaç ve plastik gibi organik madde imalatında kullanılır. Amonyak gazı normal sıcaklıkta basınç uygulandığında kolaylıkla sıvılaşır oluşan bu sıvının buharlaşma ısısı yüksektir (327 kcal/g ) bundan dolayı amonyak endüstride soğutucu olarak kullanılır. HİDROSİYANİK ASİT (HCN) Tabiatta bulunan zehirlerin en kuvvetlisidir. HCN’nin kokusu şeftali çekirdeği içi kokusuna benzer.