üretim oksidasyon reaksiyonları sıvı maden ve hurda karışımı üzerine su soğutmalı bir lans vasıtasıyla jet hızıyla saf oksijen üflenmesi ile gerçekleşir. Bu işlem sıvı çelikte bulunan yüksek orandaki elementleri oksidasyona uğratır. Oksidasyon  aslında yakma işlemidir. Reaksiyonlar;

1-Karbonun oksidasyonu, karbon ve oksijeni birleşmesi ile gerçekleşir ve ürünü gazdır.

[C]+[O]=CO (gaz)

2-Silisyumun oksidasyonu, Silisyum ve oksijenin birleşmesi ile gerçekleşir ve reaksiyon ürünü oksit bileşiği halinde curufa geçer.

[Si] + 2[O] = (SiO2) (curuf)

(SiO2) + (CaO) = CaSiO4 (curuf)

3-Manganın oksidasyonu, Mn ve oksijenin birleşmesi ile gerçekleşir ve reaksiyon ürünü oksit bileşiği halinde curufa geçer.

[Mn] + [O] =(MnO) (curuf)

4-Fosforun oksidasyonu, P ve oksijenin birleşmesi ile gerçekleşir, reaksiyon ürünü oksit bileşiği halinde curufa geçer.

2[P]  + 5[O] =(P2O5) (curuf)

5-Kükürtün reaksiyonu, S ve oksijenin birleşmesi ile gerçekleşir ve reaksiyon ürünü sülfür bileşiği halinde curufa geçer.

[FeS]  + (CaO) =(CaS)+[Fe] (curuf)