GC Simetrik Dizayn Plaka

Gc Dizayn Plakalar

Oluklu plakaların çevreleri boyunca contaları vardır. Ayrıca dört portun ikisi çevresinde iki akışkandan yalnızca birinin ısıtma yüzeyine ulaşmasını sağlayan contalar vardır. Bir sonraki plakanın da diğer iki portu çevresinde contalar vardır. Böylece iki akışkanın her birinin, kanallardan sırayla geçme prensibine dayanan kanallı sistem oluşturulur. Portlar etrafında

çift olması nedeniyle iki akışkan arasında sızıntı olması mümkün değildir.
Basınç kaybı ve ısı transferi, dizaynı üzerinde bulunan ok ucu görünümünde olan

şekillere bağlıdır. Geniş açının ( high theta plate) anlamı , yüksek direnç ve geniş termal akış şiddeti ve dar açının (low theta plate) anlamı, düşük basınç kayıpları fakat küçük termal akış şiddetidir.

GX Asimetrik Dizayn Plaka

Gx Dizayn Plakalar

Eşsiz ve patentli ultraflex plaka dizaynının en belirgin özelliği her plakanda farklı iki açısının olmasıdır. Bu plakalar (herringbone) balık kılçığı deseninde geniş açı veya dar açı olarak dizayn edilmiştir. Geniş açı yüksek direnç oluşturur dar açı ise düşük basınç kaybı sağlar. Bunun anlamı ısı eşanjörleri her bir uygulamanın karakteristik verilerine göre projelendirilerek en uygun olanı seçilir. Eğer primer ve sekonder devrede farklı akış debisine sahipseniz, plakalı ısı eşanjörünüz maksimum ısı transferi sağlayan ve en ekonomik olabilecek asimetrik olarak dizayn edilebilir.

GF Geniş Aralıklı Plakalar

GF geniş aralıklı Plakalar

Wide-Gap (geniş aralıklı) plakalar, fiber ve katı madde içeren akışkan uygulamalarında tıkama aralığını genişletmek ve temizleme zamanını azaltmak için kullanılan plakalardır.
GF Wide Gap (geniş aralıklı) plakaların kanal genişlikleri normal plakalara göre iki ila beş kat daha fazladır. Bu dizaynda kanallar arasındaki en geniş aralık 12 mm’ dir.