1. Süt Ürünleri İşleme Tesislerinde Temiz Üretim Olanakları (Cleaner Production Assessment in Dairy Processingö UNEP) -İngilizce- İNDİR
  2. Deniz Ürünleri İşleme Tesislerinde Temiz Üretim Olanakları (Cleaner Production Assessment in Fish Processingö UNEP) -İngilizce- İNDİR
  3. Et Ürünleri İşleme Tesislerinde Temiz Üretim Olanakları (Cleaner Production Assessment in Meat Processingö UNEP) -İngilizce- İNDİR
  4. Et Ürünleri İşleme Tesisleri İçin Eko-verimlilik Kılavuzu (Eco-Efficiency Manual for Meat Processing) -İngilizce- İNDİR
  5. Delta Programı Eko-verimlilik Uygulamaları (Türkiye’deki işletmelerin örnek temiz üretim uygulamaları) -Türkçe- İNDİR

İlgili Yazılar ve Sunumlar

Yazılar:

Türkçe:

Temiz Üretim/Kirlilik Önleme Kavramı Ve  Çevre Mühendisliği Eğitimi

Prof. Dr. Göksel N. Demirer

Elektrokaplama Endüstrisinde Kirlilik Önleme Uygulamaları
Y. Doç. Dr. Sibel Uludağ-Demirer

Kirlilik Önleme Yaklaşımının Temel Prensipleri
Prof. Dr. Göksel N. Demirer

Endüstriyel Kirlilik Önleme yada Temiz Üretim
Prof. Dr. Göksel N. Demirer, Y. Müh. Murat Mirata

Endüstride Temiz Üretim (TÜ) Uygulamaları
Prof. Dr. Göksel N. Demirer, Y. Doç. Dr. Sibel Uludağ-Demirer

Kirlilik Önleme Ve Sanayiden Bir Başarı Öyküsü
Prof. Dr. Göksel N. Demirer, Araş Gör. Kerem Güngör

Önleyici Çevre Yönetiminde Ürün ve Proses Optimizasyonu için Yeni Bir Yöntem Hayat Boyu

Değerlendirme (Life Cycle Assessment)
Prof. Dr. Göksel N. Demirer, Defne Özeler

Yerel Yönetimler Hizmetlerinde Kirlilik Önleme Olanakları
Canan Yıldız (ÇMO)

Kobiler İçin Temiz Üretim Ve Eko-Verimlilik Yaklaşımları

Deniz Gümüşel (ÇMO)

Eko-verimlilik ve KOBİ’lerde Uygulanması

Y. Doç. Dr. Sibel Uludağ-Demirer, Nalan Tepe

Çevre Korumada Alternatif Üretim Temiz Üretim

Elif Yılmaz

Delta Eko-Yönetim Araçları

Kirlilik Önleme Çalışmaları Neticesinde İyileşmeler Nasıl Ölçülür

Bursa Çevre Merkezi (BÇM)

Bakım Programları ve Kirlilik Önleme

Bursa Çevre Merkezi (BÇM)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Çevre Yönetimi

Bursa Çevre Merkezi (BÇM)

İngilizce:
Cleaner Production Opportunity Assessment Study in SEKA Balıkesir Pul and Paper Mill

Prof. Dr. Göksel N. Demirer, E. Avşar

Cleaner Production Opportunity Assessment for Market Mill Production in Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Facility

Prof. Dr. Göksel N. Demirer, A. Özbay

Environemental Performance Evaluation of Textile Processing Sector in Turkey
Prof. Dr. Göksel N. Demirer, Ü. Yetiş, F.B. Dilek, E. Öztürk, S. Alanya, F. Morova

Sunumlar:

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim: Türkiye Yolun Neresinde?

Prof. Dr. Göksel N. Demirer

AB Katılım Sürecinde Türkiye için Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yaklaşımları
REC, UNEP, CSCP, SEDEFED 11.08.2006 istanbul, Divan Hotel

………………………………………………………………………………..

Şeker Endüstrisinde Temiz Üretim Olanakları

Prof. Dr. Göksel N. Demirer

Seker Fabrikalarinda Atiksu Problemleri, Çözüm Yollari, Atiksu Aritma Alternatifleri, Verimli Su Kullanimi Semineri Ankara

………………………………………………………………………………..

Production, Consumption and Resource Sustainability:
Conventional and Contemporary Approaches

Prof. Dr. Göksel N. Demirer

Partnerships for Sustainable Development, Sustainable Public Policies and Business Practices for Black Sea Countries / Regional Environmental Center (REC), Venice International University, Agroinnova and Bilgi University, June 15 – 24 , 2008

………………………………………………………………………………..

Çevre Eğitimi Sunumları

Prof. Dr. Göksel N. Demirer

Bursa Otomotiv Yan Sanayiine Yönelik Otomotiv Kümeleri için Kapasite Oluşturma Projesi  (OKÜMKAP): Otomotiv Sektörü için Rekabet Odaklı Enerji ve Çevre Eğitimi
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, 25 Kasım 2008

1. Sunum – Otomotiv Sanayi ve Çevre

2. Sunum – Temiz Üretim, Eko-Verimlilik ve Çevre Dostu Ürünler: Temel Yaklaşım, Teknikler, Yöntemler ve Bilgi Kaynakları

3. Sunum – Temiz Üretim, Eko-Verimlilik ve Çevre Dostu Ürünler: Genel Uygulama Örnekleri

4. Sunum – Otomotiv Sektöründen Temiz Üretim ve Eko-inovasyon Uygulama Örnekleri