1) Hasat ve nakil

2) Yıkama ve pancarın kıyılması

3) Ham şerbetin eldesi

4) Ham şerbetin temizlenmesi

5) İnce şerbetin koyulaştırılması

6) Kristal pişirimi


1) Hasat ve nakil: Tarlalardan toplanan şeker pancarı şeker fabrikasına gelir burada beton silolarda depolanır.

2) Yıkama ve pancarın kıyılması: Günlük işletmeye yönlendirilen pancarlar fabrika sahasındaki beton silolardan su yardımıyla pancar yıkama istasyonuna sevk edilir. Bu istasyonda pancar, taşından, toprağından ve otundan temizlenir, işletmeye hazır hale getirilir.Yıkamadan sonra pancarlar doğrama makinelerinde; şeritler olarak kıyılırlar. Böylelikle  difüzyon için  yüzey alanı  arttırılmış olur.

3) Ham şerbetin eldesi: Ham şerbet eldesi iki aşamada gerçekleştirilir;

Pancarın haşlanması: : Bıçaklarda kıyılan pancar, difüzöre gitmeden önce haşlama teknesine girer. Haşlama teknesinde kıyımlar, kule difüzörden gelen 68 – 72 °C sıcaklığındaki ham şerbetle karıştırılarak haşlanır. Haşlanan pancarlar difüzyon kulesine gönderilir.

Şekerin difüzyonu : Pancarlardan şeker difüzyon yardımı ile elde edilir. Difüzörde kıyımlar ortada dönen mile bağlı kanatlar yardımıyla yukarı doğru çıkarken, yukarıdan küspe çıkış helezonunun altından verilen difüzyon besleme suyu ile temas eder. Su aşağıya inerken   kıyımın şekerini alır.

4) Ham şerbetin temizlenmesi: Şerbetin temizlenmesi için öncelikle Kireçleme yapılır böylelikle şeker dışı maddeler çöker daha sonra şekere karbonatlama işlemi uygulanır böylece şerbet temizlenmiş olur.

5) İnce şerbetin koyulaştırılması: Sakkarozun kristalleşebilmesi için suyun uzaklaştırılması gerekir. Suyun uzaklaştırılması çok kademeli evaporatörlerde gerçekleştirilir.

6) Kristal şeker pişirimi: Pişirim vakum kazanlarında geçekleştirilir. Vakum aparatlarına alınan standart şurup buharlaştırılarak suyu uzaklaştırılır. . Doygunluk noktasında mayalama yapılır yani ortama şeker kristalleri verilir ve pişirim bu kristallerle devam eder. Pişirim bittiğinde elde edilen şeker lapası santrifüjlenir ve kurutulan şeker paketlenir. Daha sonra kristal şeker santrifüjlerinden elde edilen şurup tekrar pişirilir ve orta şeker ve son şeker elde edilir.