ABS Akrilonitril-bütadien-stiren kopolimeri AMMA Akrilonitril-metil metakrilat kopolimeri ANM Akrilik ester-akrilonitril kopolimeri BR Polibütadien BT Poli(1-büten) CA Selüloz asetat CAB Selüloz asetobütirat CF Kresol-formaldehit reçinesi CHR Poliepiklorhidrin CL Poli(vinil klorür) lif CPVC Klorlanmış poli(vinil klorür) CR Polikloropren EEA Etilen-etil akrilat kopolimeri EP Epoksit reçinesi EPDM Etilen-propilen-dien elastomeri EVA Etilen-vinil asetat kopolimeri FE Flor içeren elastomer GEP […]