• ABS Akrilonitril-bütadien-stiren kopolimeri
 • AMMA Akrilonitril-metil metakrilat kopolimeri
 • ANM Akrilik ester-akrilonitril kopolimeri
 • BR Polibütadien
 • BT Poli(1-büten)
 • CA Selüloz asetat
 • CAB Selüloz asetobütirat
 • CF Kresol-formaldehit reçinesi
 • CHR Poliepiklorhidrin
 • CL Poli(vinil klorür) lif
 • CPVC Klorlanmış poli(vinil klorür)
 • CR Polikloropren
 • EEA Etilen-etil akrilat kopolimeri
 • EP Epoksit reçinesi
 • EPDM Etilen-propilen-dien elastomeri
 • EVA Etilen-vinil asetat kopolimeri
 • FE Flor içeren elastomer
 • GEP Cam lif takviyeli elastomer
 • GFK Cam lif takviyeli
 • IIR Bütil kauçuğu
 • LDPE Alçak yoğunluklu polietilen
 • LLDPE Lineer alçak yoğunluklu Polietilen
 • MA Modakrilik lif
 • MF Melamin-formaldehit çözeltisi
 • MOD Modakrilik lif
 • NBR Akrilonitril-bütadien elastromeri
 • NR Doğal kauçuk
 • PA Poliamit
 • PAC Poliakrilonitril lif
 • PAN Poliakrilonitril
 • PBMA Poli(bütil metakrilat)
 • PCF Poli(triflorokloroetilen) lif
 • PCTFE Poli(triflorokloroetilen) lif
 • PDAP Poli(diallil ftalat)
 • PDMS Poli(dimetil siloksan)
 • PE Polietilen
 • PEO Poli(etilen oksit)
 • PES Poliester lif
 • PETP Poli(etilen teraftalat)
 • PF Fenol-formaldehit reçinesi
 • PFEP Tetrafloroetieln-hekzafloropropilen
 • PIB Poliizobütilen
 • PL Poli etilen
 • PMMA Poli(metil metakrilat)
 • PO Fenoksi reçinesi
 • POM Polioksi metilen
 • POR Propilen oksit-allilglisidil eter elastromeri
 • PP Polipropilen
 • PPO Poli(fenilen oksit)
 • PS Polistiren
 • PSB Stiren-bütadien kopolimeri
 • PST Polistiren lif
 • PTF Poli(tetrafloroetilen) lif
 • PTFE Poli(tetrafloroetilen)
 • PU Poliüretan lif
 • PUA Poli üre lif
 • PVA Poli(vinil eter)
 • PVAC Poli(vinil asetat)
 • PVAL Poli(vinil alkol)
 • PVB Poli(vinil bütiral)
 • PVC Poli(vinil klorür)
 • PVCA Vinil klorür-vinil asetat kopolimeri
 • PVDC Poli(viniliden klorür)
 • PVDF Poli(viniliden klorür)
 • PVF Poli(vinil florür)
 • PVFM Poli(vinil formal.)
 • PVM Vinil eter-vinil klorür kopolimeri
 • SAN Stiren-akrilonitril kopolimeri
 • SBR Stiren-bütadien elastromeri
 • VMQ Silikon
 • UF Üre-formaldehit reçinesi
 • UP Doymamış poliester