AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
GİRİŞ:
Akışkanlarla ilgili bilinen ilk çalışmalar Archimedes (MÖ 285-212) tarafından
yapılmıştır. Archimedes suyun kaldırma kuvvetinden hareketle, akışkanlar için bir takım
hesaplama yöntemleri geliştirmiştir. Ancak, akışkanlarla ilgili esas gelişmeler
Rönesans’tan sonra olmuştur.
Akışkanlar mekaniğinde en önemli gelişmeyi Leonardo da Vinci (1452-1519)
yapmıştır. Vinci, tek boyutlu-sürekli akış için süreklilik denklemini çıkararak dalga
hareketleri, jet akışları, hidrolik sıçramalar, oluşumu ve sürüklenme kuvvetleri
hakkında bilgiler vermiştir.
Newton’un (1642-1727) yerçekimi kanununu bulmasından sonra yerçekimi
ivmesi de hesaplara katılmıştır. Sürtünmesiz akışlarda en önemli gelişmeleri Daniel
(1700-1782), Leonard Euler (1707-1783), Joseph-Louis Lagrange (1736-
1813) ve Pier Simon Laplace (1749-1827) yapmışlardır. Euler şimdi Bernoulli denklemi
olarak bilinen bağıntıları ilk geliştirendir. Açık kanal akışları, boru akışları, dalgalar,
türbinler ve gemi sürüklenme katsayıları üzerinde Antonie de Chezy (1718-1789), Henri
Pitot (1695-1771), Wilhelm Eduard Weber (1804-1891), James Bicheno Françis (1815-
1892), Jean Louis Marie Poiseouille (1799-1869) yaptıkları deneysel çalışmalarla
akışkanlar mekaniğinin geliştirilmesinde önemli katkılarda bulunmuşlardır.
William Froude (1810-1879) ve oğlu Robert (1846-1924) modelleme
kanunlarını geliştirmesinden sonra, lord rayleigh (1842-1919) boyut analizi tekniğini ve
Osborne Reynolds (1842-1912) klasik boru deneyini (1883) geliştirerek akışkanlar
mekaniğinde çok önemli olan boyutsuz sayıları bulmuşlardır. Henri navier (1785-1836)
ve George (1819-1903) Newtonian akışlara sürtünme terimlerini de ilave ederek,
bütün akışları analiz etmede başarıyla uygulanan ve günümüzde Navier-Stokes
denklemleri olarak bilinen denklemlerini bulmuşlardır.
Ludwig Prandtl (1875-1953) yüzeye yakın yerlerde sınır tabakanın (1904) etkili
olduğunu onun dışında ise sürtünme kuvvetlerinin olmadığı durumlarda Bernoulli
denkleminin uygulanabileceğini göstermiştir. aynı şekilde çok geniş teorik ve deneysel
çalışmalar Thedore von Karman (1881-1963) ve Geofrey Taylor (1886-1975)’un
yanında pek çok araştırmacı tarafından da yapılmış ve yapılmaktadır.

Akışkanlar Mekaniği