Kimmuh.com

Kimya Mühendisliği

Verimlilik Artırma Teknikleri

İÇİNDEKİLER   I
ÖNSÖZ   II
1. GİRİŞ   3
2. VERİMLİLİĞİN  ARTIRILMASINDA  KULLANILAN  TEKNİKLER   3
3. VERİMLİLİĞİN  ARTTIRILMASINDA  ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ TEKNİKLERİ VE EKONOMİK ANALİZLER   6
3.1. BİR  VERİMLİLİK ARTIRMA TEKNİĞİ  OLARAK  İŞ ETÜDÜ   7
3.1.1 İş Etüdünün Tekniğinin Özellikleri   7
3.1.2 İş Etüdünün Kapsamı   8
3.2. BİR  VERİMLİLİK ARTIRMA TEKNİĞİ  OLARAK  METOT ETÜDÜ   9
3.2. BİR  VERİMLİLİK ARTIRMA TEKNİĞİ  OLARAK  İŞ ÖLÇÜMÜ   10
3.4. İŞ ETÜDÜ YÖNTEMİNİN UYGULANMASINDAKİ ÖNEMLİ NOKTALAR   12
3.5 İŞ BASİTLEŞTİRME   13
3.6 PARETO ANALİZİ   13
3.7 TAM ZAMANINDA ÜRETİM   15
3.8 DEĞER ANALİZİ İLE YÖNETİM   18
3.9 MALİYET – FAYDA ANALİZİ   19
3.10 SIFIR BAZLI BÜTÇE   19
3.11 MALİYET – VERİMLİLİK TAHSİSİ   20
3.11 PROJE YÖNETİMİ   20
3.12 KADRO PLANLANMASI   22
3.13 KIYASLAMA (BENCHMARKING)   23
3.13 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ   25
4. VERİMLİLİĞİN  ARTTIRILMASINDA  DAVRANIŞSAL TEKNİKLER   27
4.1 ÖRGÜT GELİŞTİRME   27
4.1.1 Örgüt geliştirmenin başlıca amaçları:   27
4.1.2 Örgüt geliştirme teknikleri:   28
4.1.3 Örgüt geliştirmenin özellikleri:   29
4.1.4 Örgüt Geliştirme Süreçleri   30
4.2 BEYİN FIRTINASI   30
4.2.1    Beyin Fırtınası Tekniği Uygulama Alanları   31
4.2.2    Beyin Fırtınasının Yararları   31
4.2.3   BEYİN FIRTINASININ TEMEL KURALLARI   31
4.3 KALİTE ÇEMBERLERİ   32
4.3.1 Kalite Çemberlerinin Temel Öğeleri   33
4.3.2 Kalite Çemberlerinin Çalışma Süreci   34

ÖNSÖZ

Günümüzün  rekabetçi  piyasa  koşullarında  hiç  bir  şirket  yada  örgüt,  verimlilik  konusunu  dikkate  almadığı  ve  bu  konuda  belirli  bir  düzeye  ulaşmadığı  sürece  varlığını  sürdüremez.  Bu  gerçeğin  farkına  varamayan  veya  bu  konuda  yeterli  başarıya  ulaşamayan  şirketler  ise  önce  durgunluğa  daha  sonra da  iflasa  mahkumdurlar.   Verimlilik,  sadece  örgütlerin  ve  bireylerin  başarısı  için  değil,  ulusal  ekonomik  ve  toplumsal  kalkınma   için  de  uzun  dönemde  en  önemli  kaynaktır.

Verimlilik  kavramı,  oldukça  geniş  bir  kapsama  sahip  olan  ve  bir  işletmede  her  türlü  alanda  karşımıza  çıkan  bir  başarı  ölçütüdür. Verimliliğin  önemini  kavrayan  ve  artırılması  ile ne  gibi olumlu  sonuçlar  elde  edebileceklerinin  farkına  varan  çevreler  için  artık  önemli  olan  ona  nasıl   ulaşılabileceği ve ulaştıkları verimliliği hangi teknikleri kullanarak artıracağıdır.

Kullanılan bir çok teknik vardır.Hazırlanan  bu çalışmada verimlilik artırma konusunda en çok başvurulan teknikler incelenmiştir.

Verimlilik Artırma Teknikleri

Proses Kontrol

pek.jpg

Proses El Kitabı Sunusu

Process or Product Monitoring and Control

Process or Product Monitoring and Control –
Detailed Table of Contents [6.]
Introduction [6.1.]
1. How did Statistical Quality Control Begin? [6.1.1.]
2. What are Process Control Techniques? [6.1.2.]
3. What is Process Control? [6.1.3.]
4. What to do if the process is “Out of Control”? [6.1.4.]
5. What to do if “In Control” but Unacceptable? [6.1.5.]
6. What is Process Capability? [6.1.6.]
1.
Test Product for Acceptability: Lot Acceptance Sampling [6.2.]
1. What is Acceptance Sampling? [6.2.1.]
2. What kinds of Lot Acceptance SamplingPlans (LASPs) are there? [6.2.2.]
How do you Choose a Single Sampling Plan? [6.2.3.]
1. Choosing a Sampling Plan: MIL Standard 105D [6.2.3.1.]
2. Choosing a Sampling Plan with a given OC Curve [6.2.3.2.]
3.
4. What is Double Sampling? [6.2.4.]
5. What is Multiple Sampling? [6.2.5.]
6. What is a Sequential Sampling Plan? [6.2.6.]
7. What is Skip Lot Sampling? [6.2.7.]
2.
Univariate and Multivariate Control Charts [6.3.]
1. What are Control Charts? [6.3.1.]
What are Variables Control Charts? [6.3.2.]
1. Shewhart X bar and R and S Control Charts [6.3.2.1.]
2. Individuals Control Charts [6.3.2.2.]

Proses Kontrol