Kimmuh.com

Kimya Mühendisliği

Döküman kategorisi altındaki yazılar

Atıksulardan Tekstil Boyar Maddelerinin Adsorpsiyonlu Biyolojik Arıtım ile Giderimi

Bu çalışmada, tekstil boyar maddelerinin bir aktif çamur ¨unitesinde adsorpsiyonlu biyolojik arıtım ile giderimi incelenmiştir. Adsorban secimi amacıyla toz (PAC) ve granurler (GAC) aktif karbonun yanı sıra zeolit, odun kulu ve odun talası gibi ucuz adsorbanlar kullanılarak renk giderim kapasiteleri saptanmıstır. Uygun organizma kulturu secimi icin bazı evsel ve endustriyel (_Izmir Pak-Maya, _Izmir DYO Boya […]

Atıksulardan Tekstil Boyar Maddelerinin Adsorpsiyonlu Biyolojik Arıtım ile Giderimi için yorumlar kapalı

Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Programı-İsyerinde Sagliga Zararli Kimyasal Etmenler

Kimyasal Etmenler 1. Kimyasal Etmenleri Tanıma Endüstriyel hijyen çalışmalarında ilk ve temel adım çalışma ortamındaki tehlikelerin tanınmasıdır. “Tanıma” genellikle hazırlık aşamasında (veya deneme üretimi sırasında gözden geçirme şeklinde) olmalıdır. Böylece hangi tehlikelerin değerlendirileceğine ait önceden karar alabilme olanağı doğar. Bazı tehlikelerin saptanması (tanınması) kolay iken – örneğin, bir ortamda konuşmanın işitilmesinde güçlük çekiliyorsa o yerde […]

Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Programı-İsyerinde Sagliga Zararli Kimyasal Etmenler için yorumlar kapalı

NONIONIC EMULSIFIERS BASED ON STABILIZED POLIOXIETHYLENE-SORBITANS

In the present work is studied the synthesis of a nonionic emulsifier and its use for the preparation of emulsified fuels. The nonionic emulsifier is an ester and it was prepared in two ways: the addition of chemical compounds containing active hydrogen (esters obtained out of fatty acids and sorbitol) to an oxyran (ethylene-oxide); the […]

NONIONIC EMULSIFIERS BASED ON STABILIZED POLIOXIETHYLENE-SORBITANS için yorumlar kapalı

ISIL KONFOR PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU

ISIL KONFOR PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU Ömer KAYNAKLI,  Recep YAMANKARADENİZ * Bir ortamın ısıl konfor şartları, genel olarak ortam sıcaklığı, nemi, hava hızı, ortalama ışınım sıcaklığı, aktivite ve giysi olmak üzere toplam altı parametreyle belirlenmektedir. Bu çalışmada, ısıl konforun sağlanması için söz konusu parametrelerin optimum değerleri araştırılmıştır. Vücut ile çevre arasında kurulan ısı dengesi, ısıl konforun sağlanması […]

ISIL KONFOR PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU için yorumlar kapalı

ISI GERİ KAZANIM ve SUDAN SUYA ISI POMPASI UYGULAMASI

ÖZET Bu çalışmada ısı geri kazanım sistemleri ve sudan suya ısı pompası sistemi ile ilgili bilgiler verilecektir. Ayrıca bu sistemlerle ilgili uygulamalardan örnekler verilecektir. GİRİŞ II. Uluslararası Yapı Teknolojisi Bilimi ve Yapıda Tesisat Sempozyumu’nda sudan suya ısı pompası uygulaması ile ilgili bir bildiri sunmuştuk. Bu bildiri Antalya’da uygulamış olduğumuz iki otelden birisine ait idi. Enerjinin […]

ISI GERİ KAZANIM ve SUDAN SUYA ISI POMPASI UYGULAMASI için yorumlar kapalı

HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİNDE FARKLI TİP EMİCİ PLAKALARIN PERFORMANSA OLAN ETKİSİ

ÖZET Çalışmada, Model I (zigzaglı emici yüzeye sahip) ve Model II (düz emici yüzeye sahip) olarak adlandırılan iki farklı havalı tip güneş kolektörü imal edilip deneysel olarak incelenmiştir. Deneyler Karabük şartlarında Ağustos ve Eylül aylarında saat 10.00 ile 17.00 zaman dilimleri arasında toplam 5 günde yapılmıştır. Deneylerden elde edilen ölçüm değerlerine göre kolektörlerin enerji ve […]

HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİNDE FARKLI TİP EMİCİ PLAKALARIN PERFORMANSA OLAN ETKİSİ için yorumlar kapalı

TEKSTİL BOYAHANELERİNDE ATIK SICAK SU’DAN VE BUHAR KAZANLARINDAN ISI GERİ KAZANIMI , POMPA VE HİDOROFRLARDAN ENERJİ TASARRUFU

AMAÇ Tekstil sektöründe boyahanelerden atılan sıcak suların ısısını geri kazanarak ve ayrıca buhara kazanlarından atılan baca gazlarını değerlendirerek, buhar kazanları ve hidroforları(pompaları) verimli çalıştırarak; endüstriyel firmalara ve ülke ekonomisine fayda sağlayıp, çevrenin kirliliğinin giderilmesini katkı koyup ekolojik dengenin bozulmasına engel olmak. PROJENİN BÖLÜMLERİ : 1. Tekstil fabrikalarında boyahanelerde prosesten atılan sıcak kirli suların ısısının geri […]

TEKSTİL BOYAHANELERİNDE ATIK SICAK SU’DAN VE BUHAR KAZANLARINDAN ISI GERİ KAZANIMI , POMPA VE HİDOROFRLARDAN ENERJİ TASARRUFU için yorumlar kapalı

Yapılarda Isıtma Soğutma Uygulamasında Enerji Geri Kazanım Sistemleri ve Enerji Ekonomisi

ÖZET Enerji geri kazanımı gelişmiş ülkelerde vazgeçilemez bir yöntem olmasına karşın ülkemizde yeni bir konudur, Burada enerji geri kazanımı genelde tanıtılacak, enerji geri kazanımı için gereken çeşitli eşanjör tipleri ve sistemler açıklanacaktır. Enerji geri kazanımında önemli yeri olan döner rejeneratörler, levhalı eşanjörler, çift ve tek fazlı çift eşanjörlü sistemler, ısı boruları açıklanacak ve ısı pompası […]

Yapılarda Isıtma Soğutma Uygulamasında Enerji Geri Kazanım Sistemleri ve Enerji Ekonomisi için yorumlar kapalı

KOJENERASYON İLE BÖLGESEL ISITMA

Yakıt rezervlerinin azaldığı ve global rekabetin arttığı günümüz ortamında enerji girdilerinde süreklilik, kalite ve asgari maliyetleri sağlamak, kaçınılmaz olmuştur. Bu anlamda kojenerasyon günümüz çağdaş “enerji yönetimi” teknikleri içinde ön sıralarda yer almaktadır. Kojenerasyon : Kojenerasyon kısaca, tek bir işletmeden hem elektrik, hem de ısı formlarında iki enerjinin birlikte üretilmesidir (Şekil 1). Kojenerasyon tesislerinde üretilen elektrik […]

KOJENERASYON İLE BÖLGESEL ISITMA için yorumlar kapalı

Eşanjör Nedir?

Eşanjör ya da ısı değiştirici, değişik sıcaklıklardaki iki ya da daha çok akışkanın, ısılarını, birbirine karışmadan (temas etmeden) birinden diğerine aktarmasını sağlayan cihazlardır. Eşanjörlerde genelde akışkanlar birbirlerinden bir ısı transfer yüzeyi ile ayrılırlar ve akışkanların birbirlerine karışmaları bu sayede önlenir. Eşanjörlerin kullanım alanları çok geniştir. Proses, petrokimya, enerji santralleri, bina ısıtma soğutma, klima santralleri, soğutma, […]

Eşanjör Nedir? için yorumlar kapalı