Kimmuh.com

Kimya Mühendisliği

Döküman kategorisi altındaki yazılar

MIT Exam Problems on Fluid Mechanics, 1994-1998

Exam Problems on Fluid Mechanics, 1994-1998 Fall 1994: Quiz 9. Final Exam: Problem 16: a block floating in two liquids Fall 1995: Quiz 9. Review Quiz 2: Problem 7: water sprinkler Final Exam: Problem 6: fluids: density, buoyancy, pressure, fluid flow, and fluid projectile motion Fall 1996: Quiz 12. Fall 1997: Quiz 12. Final Exam: […]

MIT Exam Problems on Fluid Mechanics, 1994-1998 için yorumlar kapalı

Spreadsheet Analysis of Fluid Mechanics Problems

Spreadsheet Analysis of Fluid Mechanics Problems Ratan Kumar and Abdulraouf O. Al-Shantaf Department of Engineering Technology University of North Texas Denton TX 76203 Abstract – This paper presents a study to obtain solutions to some fluid mechanics problems by spreadsheet analysis. By utilizing some of the many features available in spreadsheets, which are increasingly gaining […]

Spreadsheet Analysis of Fluid Mechanics Problems için yorumlar kapalı

Akışkanlar Mekaniği

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ GİRİŞ: Akışkanlarla ilgili bilinen ilk çalışmalar Archimedes (MÖ 285-212) tarafından yapılmıştır. Archimedes suyun kaldırma kuvvetinden hareketle, akışkanlar için bir takım hesaplama yöntemleri geliştirmiştir. Ancak, akışkanlarla ilgili esas gelişmeler Rönesans’tan sonra olmuştur. Akışkanlar mekaniğinde en önemli gelişmeyi Leonardo da Vinci (1452-1519) yapmıştır. Vinci, tek boyutlu-sürekli akış için süreklilik denklemini çıkararak dalga hareketleri, jet akışları, […]

Akışkanlar Mekaniği için yorumlar kapalı

FARKLI PUZOLANK KATKILARIN ÇİMENTO HARÇLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

FARKLI PUZOLANK KATKILARIN ÇİMENTO HARÇLARININ MEKANİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF DIFFERENT PUZZOLANIC ADDITIVES ON MECHANICAL PROPERTIES OF CEMENT MORTARS Özlem ÇELİK Istanbul Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Güler YURTER Bursa Çimento A.Ş Kalite Kontrol Müdürü Sabiha KAN Bursa Çimento A.Ş  Kalite Kontrol Şefi H. Aygül YEPREM Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü […]

Yorumlar (1)

Soğutma sistemleri için optimum boru boyutları

ÖZET Soğutma sistemlerindeki bağlantı borularının optimum çaplarını veren ilişkiler elde edilmiştir. Bu termoekonomik optimizasyon, boru ilkyatırım maliyeti ile soğutma sisteminin çalışma ömrü boyunca borulardaki basınç kayıplarını karşılamak için harcanacak enerji maliyetinin toplamını minimize etmektedir. Optimize edilmiş çap değerlerine termodinamik ve ekonomik parametrelerin (soğutkan, yük, yoğuşma ve buharlaşma sıcaklıkları, boru ve elektrik fiyatları, faiz oranları, vb.) […]

Soğutma sistemleri için optimum boru boyutları için yorumlar kapalı

Mühendislik Ekonomisi

EKON 204 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ DERS NOTLARI Nakit akışları ve fiyat indirme Özel nakit akışları Vergiler ve amortisman Enflasyonun etkileri Karar kriterleri Karar süreçleri Duyarlılık ve başabaş analizi Matris karar modelleri Karar almada beklenen değer Fayda teorisi Temel ekonomik kavramlar Proje kavramı ve proje aşamaları Proje yönetimi – Proje örgütü – Piyasa araştırması ve piyasa tahmin […]

Mühendislik Ekonomisi için yorumlar kapalı

Soğutma Sistemleri İçin Optimum Boru Boyutları

ÖZET Soğutma sistemlerindeki bağlantı borularının optimum çaplarını veren ilişkiler elde edilmiştir. Bu termoekonomik optimizasyon, boru ilkyatırım maliyeti ile soğutma sisteminin çalışma ömrü boyunca borulardaki basınç kayıplarını karşılamak için harcanacak enerji maliyetinin toplamını minimize etmektedir. Optimize edilmiş çap değerlerine termodinamik ve ekonomik parametrelerin (soğutkan, yük, yoğuşma ve buharlaşma sıcaklıkları, boru ve elektrik fiyatları, faiz oranları, vb.) […]

Yorumlar (2)

Yoğuşturucular

1-Konderser(Yoğuşturucu) Nedir? 2-Çalışma Şekli… 3-Kondenser tipleri a)Su Soğutmalı Kondanser b)Su Soğutmalı Kondanser c)Evaporatif Kondenserler 4-Hava Soğutmalı Kondenserlerin Tercih Nedeleri 5-Yoşuturucu seçimi 6-Soğutucu Akışkan Miktarı Yoğuşturucular Sunu Dosyası

Yoğuşturucular için yorumlar kapalı

Isı Borusu

ØISI BORUSU NEDİR? ØSİSTEM NASIL ÇALIŞIR? ØISI BORUSU SEÇİMİ ØÖZELLİKLERİ ØAVANTAJLARI ØDEZAVANTAJLAR ØÖRNEKLER Isı Borusu

Isı Borusu için yorumlar kapalı

Verimlilik Artırma Teknikleri

İÇİNDEKİLER   I ÖNSÖZ   II 1. GİRİŞ   3 2. VERİMLİLİĞİN  ARTIRILMASINDA  KULLANILAN  TEKNİKLER   3 3. VERİMLİLİĞİN  ARTTIRILMASINDA  ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ TEKNİKLERİ VE EKONOMİK ANALİZLER   6 3.1. BİR  VERİMLİLİK ARTIRMA TEKNİĞİ  OLARAK  İŞ ETÜDÜ   7 3.1.1 İş Etüdünün Tekniğinin Özellikleri   7 3.1.2 İş Etüdünün Kapsamı   8 3.2. BİR  VERİMLİLİK ARTIRMA TEKNİĞİ  OLARAK  METOT ETÜDÜ   9 3.2. BİR  VERİMLİLİK ARTIRMA TEKNİĞİ  OLARAK  İŞ ÖLÇÜMÜ   10 3.4. İŞ ETÜDÜ YÖNTEMİNİN […]

Verimlilik Artırma Teknikleri için yorumlar kapalı