Kimmuh.com

Kimya Mühendisliği

Döküman kategorisi altındaki yazılar

Kompleks olarak bağlı metal içeren atıksuların elektrokoagülasyon prosesi ile arıtımı

Günümüzde ağır metal içeren atıksuların arıtılması gerek bu tip akımların çok çeşitli kaynaklarının olması gerekse kirlenmede taşıdıkları önem nedeniyle dikkatle değerlendirilmesi gereken bir nokta olarak gündeme gelmektedir. Kompleks olarak bağlı metal içeren atıksular, bünyelerinde organik kompleks yapıcıların (organik ligandların) bulunduğu atıksulardır. Henüz bu atıksularının arıtımı için uygun bir arıtma teknolojisi tanımlanmamıştır. Bu çalışmada elektrokoagülasyon prosesinin, […]

Kompleks olarak bağlı metal içeren atıksuların elektrokoagülasyon prosesi ile arıtımı için yorumlar kapalı

MANYEZİT CEVHERİNİN YAĞ AGLOMERASYONU İLE ZENGINLEŞTİRİLMESİNDE BAZJ PROSES DEĞİŞKENLERİNİN AGLOMERAT BOYUTU VE PROSES VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

ÖZET: Bu çalışmada, manyezit cevherinin yağ aglomerasyonu ile zengınleştirilmesinde bazı proses değişkenlerinin aglomerat boyutu ve proses verimi üzerine etkisinin deneysel sonuçlan sunulmuştur. Süspansiyon sıcaklığı, oleik asit miktan, gazyağı miktan, pH ve aglomerasyon süresi proses değişkenleri olarak incelenmiştir. Süspansiyon sıcaklığı, oleik asit miktan, gazyağı miktan ve aglomerasyon süresi arttıkça, aglomerat boyutunun da arttığı saptanmıştır Ancak, pH […]

MANYEZİT CEVHERİNİN YAĞ AGLOMERASYONU İLE ZENGINLEŞTİRİLMESİNDE BAZJ PROSES DEĞİŞKENLERİNİN AGLOMERAT BOYUTU VE PROSES VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ için yorumlar kapalı

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL

Günümüzün ekonomik ortamında  başarılı olmak isteyen üreticiler; organizasyonlarını ve tedarikçilerini sürekli iyileştirmeyi kendilerine prensip edinmek durumundadırlar. Ürünleri / Hizmetleri üretmek için  daha etkin yöntemleri bulmak ve uygulamak zorundadırlar. İstatistiksel Proses Kontrolu da bu ihtiyaçlardan ortaya çıkmıştır. Proses kontrolda  yakalamanın ( muayene-kontrol ) yerine önleme tekniği  uygulanmaktadır. Çünkü  yakalama  ( kontrol ) hurda ürünleri  tolere eder, […]

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL için yorumlar kapalı

Build Your Own Solar Cells

English | 50 Pages | 2003 | PDF | 6 MB | RS Build your own solar cells in your home. This handbook explain three different ways to make a home made solar cell.

Build Your Own Solar Cells için yorumlar kapalı

Nature Medicine – May 2009

Magazine | English | 5 – 2009 | 120 pages | PDF | 11.3 MB

Nature Medicine – May 2009 için yorumlar kapalı

Nature Biotechnology – May 2009

Magazine | English | 5 – 2009 | 95 pages | PDF | 15.0 MB

Nature Biotechnology – May 2009 için yorumlar kapalı

KALSİT MİNERALİNİN ŞEKİL, PÜRÜZLÜLÜK VE ISLANABİLİRLİĞİNİNKARAKTERİZASYONU

ÖZET Bu çalışmada; bilyalı, çubuklu ve otojen değirmenlerde öğütülmüş kalsit tanelerinin şekil özellikleri taramalı elektron mikroskobu kullanılarak araştırılmış ve iki boyutlu olarak tane izdüşümlerinin ana eksenleri ölçülerek uzama ve yuvarlaklık gibi şekil tanımlayıcılarıyla ifade edilmiştir. Yüzey pürüzlülüğü değerleri iki farklı ölçüm tekniği ile tayin edilmiştir. Tanelerin Branauer-Emmet-Teller yüzey alanına dayanan ilk ölçüm hesaplanmış yüzey pürüzlülüğü, […]

KALSİT MİNERALİNİN ŞEKİL, PÜRÜZLÜLÜK VE ISLANABİLİRLİĞİNİNKARAKTERİZASYONU için yorumlar kapalı

Chemical Engineering – March 2009

Chemical Engineering – March 2009 PDF | 84 Pages | English | 14 MB | RS, FF

Chemical Engineering – March 2009 için yorumlar kapalı

Yüksek KOI İçerikli Tekstil Atıksularının Kimyasal Çökeltim ve Adsorpsiyon Yöntemleriyle Arıtılabilirliği

Bu çalıþmada, 41,120 mg/L KOİ içeren ve biyolojik ayrışabilirliği oldukça düşük olan tekstil atık suyu kimyasal çökeltim ve adsorpsiyon yöntemleriyle arıtılmış ve bu proseslere bğlı olarak KOİ giderme verimleri belirlenmiştir. Alüm (1250 mg/L), alüm (8000 mg/L)+non-iyonik PE (4 mg/L) ve PAC (2500 mg/L) ile yapılan kimyasal çökeltim sonunda sırasıyla; %54, %56 ve %60 KOİ giderme […]

Yüksek KOI İçerikli Tekstil Atıksularının Kimyasal Çökeltim ve Adsorpsiyon Yöntemleriyle Arıtılabilirliği için yorumlar kapalı

ULTRASES KULLANARAK REAKTİF TEKSTİL BOYAR MADDESİNİN RENK VE KOİ GİDERİMİNİN MODELLENMESİ VE OPTİMİZASYONU

Endüstriyel kaynaklı boyar madde içeren atıksuların arıtımı zordur ve ileri arıtma tekniği gerektirir. Adsorpsiyonun bu tür atıksuların arıtımnda en yaygın ve en etkili bir yöntem olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bu çalışmada toz aktif karbon ve ultrases birlikte kullanılarak rifacion yellow HE4R boyar maddesi ihtiva eden sentetik olarak hazırlanmış atıksudan en iyi renk ve KOİ giderimi için […]

ULTRASES KULLANARAK REAKTİF TEKSTİL BOYAR MADDESİNİN RENK VE KOİ GİDERİMİNİN MODELLENMESİ VE OPTİMİZASYONU için yorumlar kapalı