Kimmuh.com

Kimya Mühendisliği

Çimento Üretim Aşamaları

1. Hammadde üretim ve hazırlama: Çeşitli kazı ve yükleme sistemleri ile üretilen kalker, marn, kil, demir cevheri v.s gibi hammaddeler stoklanır. Stoklardan alınan hammaddelerin tane büyüklükleri önce kırıcıda 0-30 mm ‘ye azaltılır. Daha sonra değirmenlerde öğütülür. Değirmenden çıkan malzemede maksimum %1 rutubet olmalıdır. Elde edilen malzemeler bant üzerinde taşıma esnasında kimyasal analize tabi tutulur ve otomatik olarak istenilen özelliklerde karıştırılarak farin stoğunda biriktirilir.

2. Pişirme: Fırın içine gelen farin döner fırında yavaş yavaş pişerek 1400°C lik kısımda sinterleşir. Fırında pişirilen malzeme, ağırlığının %35’ini kaybeder. Daha sonra fırından alınan klinker 100°C ye soğutularak klinker silolarına alınır. Fırının sonunda 1000°C sıcaklığa düşen hava, siklonlardan beslenen farin’in ve pişirmede kullanılan kömürün kurutulmasında kullanılır.

CaCO3+ Isı–> CaO + CO2

3. Çimento öğütme ve paketleme: Silolarda biriktirilen klinker, imal edilecek çimento türüne göre belli oranlarda alçı, tras, kalker ve uçucu kül gibi ilave malzemeler katılarak değirmenlerde öğütülerek paketlenir.

Çimento Hammaddeleri ve Karakteristikleri

Kalker (Kireç taşı): Kimyasal bileşiminde en az %90 CaCO3 bulunan kayaçlardır.  Kolay işlenebilir.

Kil: Mineralojik bileşiminde %90’a kadar kil mineralleri bulunan kayaçtır. Kimyasal bileşiminde Al2O3, SiO2, Fe2O3 bileşikleri bulunur.

Marn: %50–70 oranında kalker ve %30–50 oranında kil karışımından oluşmuş kayaçtır. Kalkere göre daha yumuşak olması nedeniyle kolay öğütülebilmekte, kırma-öğütme işlemleri sırasında enerji tüketimi düşük olmaktadır.

Şeker Üretim Prosesi

1) Hasat ve nakil

2) Yıkama ve pancarın kıyılması

3) Ham şerbetin eldesi

4) Ham şerbetin temizlenmesi

5) İnce şerbetin koyulaştırılması

6) Kristal şeker pişirimi

[Devamini Okuyun…]

Masarasyonlama Nedir?

Sanayide nişasta, daha ucuz olduğu için mısırdan elde edilir. Wet milling adı verilen bu yöntemin ilk adımı, masarasyon adı verilen işlemdir. Mısır taneleri elekten geçirilip istenilen özellikte olanlar ayrıldıktan sonra, mısır taneleri, sıcaklığı yaklaşık 50 oC’de sabitlenmiş tanklarda 2 gün SO’li suda bekletilerek yumuşaması sağlanır. Isının sabit tutulması için ısı değiştiricisi kullanılır. Bakterilerin ölmemesi için sıcaklığın 55oC’yi aşmaması gerekir. SO2 ise suyun mısırın içerisine difizyonunun artmasını, protein–nişasta matrisinin çözülmesini sağlar ve böylece daha saf bir nişasta elde edilebilir.

Partial Differential Equations V: Asymptotic Methods for Partial Differential Equations (Encyclopaedia of Mathematical Sciences) (v. 5)

Partial Differential Equations V: Asymptotic Methods for Partial Differential Equations (Encyclopaedia of Mathematical Sciences) (v. 5)

Partial Differential Equations V: Asymptotic Methods for Partial Differential Equations (Encyclopaedia of Mathematical Sciences) (v. 5) free ebook download.

[Devamini Okuyun…]

The Plastics Compendium, Volume 2

The Plastics Compendium, Volume 2

The Plastics Compendium, Volume 2 free ebook download.

[Devamini Okuyun…]

Internal Flow: Concepts and Applications (Cambridge Engine Technology Series)

Internal Flow: Concepts and Applications (Cambridge Engine Technology Series)

Internal Flow: Concepts and Applications (Cambridge Engine Technology Series)

Internal Flow: Concepts and Applications (Cambridge Engine Technology Series) free ebook download.

[Devamini Okuyun…]

Nature Medicine – May 2009


Magazine | English | 5 – 2009 | 120 pages | PDF | 11.3 MB

[Devamini Okuyun…]

Nature Biotechnology – May 2009


Magazine | English | 5 – 2009 | 95 pages | PDF | 15.0 MB [Devamini Okuyun…]

Fundamentals of Engineering Thermodynamics, by Michael J. Moran + Solution Manual


Fundamentals of Engineering Thermodynamics, by Michael J. Moran + Solution Manual
Wiley; 6 edition | English | March 9, 2007 | ISBN: 0471787353 | 923 Pages | PDF | 125,0 Mb

Description : Now in a Sixth Edition, Fundamentals of Engineering Thermodynamics maintains its engaging, readable style while presenting a broader range of applications that motivate student understanding of core thermodynamics concepts. This leading text uses many relevant engineering-based situations to help students model and solve problems

[Devamini Okuyun…]